انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
2- شمارش و شناخت اعداد 137 کیلو بایت SWF 1,087
2- حرکت بار در میدان مغناطیسی 106 کیلو بایت SWF 905
2- جای خالی 323 کیلو بایت SWF 901
2- اشکال هندسی 280 کیلو بایت SWF 1,481
1- میدان الکتریکی اطراف بارها و برآیند آن 140 کیلو بایت SWF 1,053
1- معنی کلمات 304 کیلو بایت SWF 982
1- مرتب کردن جملات 299 کیلو بایت SWF 984
1- صفات 326 کیلو بایت SWF 969
1- شمارش و شناخت اعداد 122 کیلو بایت SWF 1,132
1- حرکت بار در میدان مغناطیسی 88 کیلو بایت SWF 900
1- جای خالی 291 کیلو بایت SWF 908
1- اشکال هندسی 131 کیلو بایت SWF 1,442
مولالیته 1,649 کیلو بایت SWF 1,364
درس اول (question 1) 93 کیلو بایت SWF 865
تعادل 166 کیلو بایت SWF 13,195
استفاده از حس چشایی 294 کیلو بایت SWF 1,788

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد