انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
استفاده از حس چشایی 294 کیلو بایت SWF 1,295
تعادل 166 کیلو بایت SWF 12,198
درس اول (question 1) 93 کیلو بایت SWF 541
مولالیته 1,649 کیلو بایت SWF 1,009
1- اشکال هندسی 131 کیلو بایت SWF 1,088
1- جای خالی 291 کیلو بایت SWF 657
1- حرکت بار در میدان مغناطیسی 88 کیلو بایت SWF 620
1- شمارش و شناخت اعداد 122 کیلو بایت SWF 831
1- صفات 326 کیلو بایت SWF 683
1- مرتب کردن جملات 299 کیلو بایت SWF 717
1- معنی کلمات 304 کیلو بایت SWF 676
1- میدان الکتریکی اطراف بارها و برآیند آن 140 کیلو بایت SWF 742
2- اشکال هندسی 280 کیلو بایت SWF 1,125
2- جای خالی 323 کیلو بایت SWF 647
2- حرکت بار در میدان مغناطیسی 106 کیلو بایت SWF 627
2- شمارش و شناخت اعداد 137 کیلو بایت SWF 744
2- صفات 317 کیلو بایت SWF 708
2- مرتب کردن جملات 319 کیلو بایت SWF 608
2- معنی کلمات 301 کیلو بایت SWF 691
2- میدان الکتریکی اطراف بارها و برآیند آن 76 کیلو بایت SWF 713

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد