انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
استفاده از حس چشایی 294 کیلو بایت SWF 1,530
تعادل 166 کیلو بایت SWF 12,688
درس اول (question 1) 93 کیلو بایت SWF 706
مولالیته 1,649 کیلو بایت SWF 1,182
1- اشکال هندسی 131 کیلو بایت SWF 1,239
1- جای خالی 291 کیلو بایت SWF 776
1- حرکت بار در میدان مغناطیسی 88 کیلو بایت SWF 731
1- شمارش و شناخت اعداد 122 کیلو بایت SWF 963
1- صفات 326 کیلو بایت SWF 812
1- مرتب کردن جملات 299 کیلو بایت SWF 852
1- معنی کلمات 304 کیلو بایت SWF 813
1- میدان الکتریکی اطراف بارها و برآیند آن 140 کیلو بایت SWF 886
2- اشکال هندسی 280 کیلو بایت SWF 1,296
2- جای خالی 323 کیلو بایت SWF 761
2- حرکت بار در میدان مغناطیسی 106 کیلو بایت SWF 754
2- شمارش و شناخت اعداد 137 کیلو بایت SWF 889
2- صفات 317 کیلو بایت SWF 842
2- مرتب کردن جملات 319 کیلو بایت SWF 737
2- معنی کلمات 301 کیلو بایت SWF 891
2- میدان الکتریکی اطراف بارها و برآیند آن 76 کیلو بایت SWF 862

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد