انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
استفاده از حس چشایی 294 کیلو بایت SWF 1,476
تعادل 166 کیلو بایت SWF 12,578
درس اول (question 1) 93 کیلو بایت SWF 659
مولالیته 1,649 کیلو بایت SWF 1,134
1- اشکال هندسی 131 کیلو بایت SWF 1,198
1- جای خالی 291 کیلو بایت SWF 740
1- حرکت بار در میدان مغناطیسی 88 کیلو بایت SWF 703
1- شمارش و شناخت اعداد 122 کیلو بایت SWF 929
1- صفات 326 کیلو بایت SWF 772
1- مرتب کردن جملات 299 کیلو بایت SWF 814
1- معنی کلمات 304 کیلو بایت SWF 770
1- میدان الکتریکی اطراف بارها و برآیند آن 140 کیلو بایت SWF 837
2- اشکال هندسی 280 کیلو بایت SWF 1,253
2- جای خالی 323 کیلو بایت SWF 725
2- حرکت بار در میدان مغناطیسی 106 کیلو بایت SWF 715
2- شمارش و شناخت اعداد 137 کیلو بایت SWF 841
2- صفات 317 کیلو بایت SWF 800
2- مرتب کردن جملات 319 کیلو بایت SWF 703
2- معنی کلمات 301 کیلو بایت SWF 847
2- میدان الکتریکی اطراف بارها و برآیند آن 76 کیلو بایت SWF 812

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد