انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
استفاده از حس چشایی 294 کیلو بایت SWF 1,364
تعادل 166 کیلو بایت SWF 12,298
درس اول (question 1) 93 کیلو بایت SWF 589
مولالیته 1,649 کیلو بایت SWF 1,037
1- اشکال هندسی 131 کیلو بایت SWF 1,117
1- جای خالی 291 کیلو بایت SWF 676
1- حرکت بار در میدان مغناطیسی 88 کیلو بایت SWF 641
1- شمارش و شناخت اعداد 122 کیلو بایت SWF 854
1- صفات 326 کیلو بایت SWF 699
1- مرتب کردن جملات 299 کیلو بایت SWF 745
1- معنی کلمات 304 کیلو بایت SWF 701
1- میدان الکتریکی اطراف بارها و برآیند آن 140 کیلو بایت SWF 769
2- اشکال هندسی 280 کیلو بایت SWF 1,164
2- جای خالی 323 کیلو بایت SWF 663
2- حرکت بار در میدان مغناطیسی 106 کیلو بایت SWF 650
2- شمارش و شناخت اعداد 137 کیلو بایت SWF 764
2- صفات 317 کیلو بایت SWF 727
2- مرتب کردن جملات 319 کیلو بایت SWF 631
2- معنی کلمات 301 کیلو بایت SWF 746
2- میدان الکتریکی اطراف بارها و برآیند آن 76 کیلو بایت SWF 738

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد