انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
استفاده از حس چشایی 294 کیلو بایت SWF 1,275
تعادل 166 کیلو بایت SWF 12,131
درس اول (question 1) 93 کیلو بایت SWF 526
مولالیته 1,649 کیلو بایت SWF 968
1- اشکال هندسی 131 کیلو بایت SWF 1,063
1- جای خالی 291 کیلو بایت SWF 639
1- حرکت بار در میدان مغناطیسی 88 کیلو بایت SWF 608
1- شمارش و شناخت اعداد 122 کیلو بایت SWF 814
1- صفات 326 کیلو بایت SWF 672
1- مرتب کردن جملات 299 کیلو بایت SWF 696
1- معنی کلمات 304 کیلو بایت SWF 660
1- میدان الکتریکی اطراف بارها و برآیند آن 140 کیلو بایت SWF 730
2- اشکال هندسی 280 کیلو بایت SWF 1,104
2- جای خالی 323 کیلو بایت SWF 631
2- حرکت بار در میدان مغناطیسی 106 کیلو بایت SWF 614
2- شمارش و شناخت اعداد 137 کیلو بایت SWF 733
2- صفات 317 کیلو بایت SWF 696
2- مرتب کردن جملات 319 کیلو بایت SWF 596
2- معنی کلمات 301 کیلو بایت SWF 672
2- میدان الکتریکی اطراف بارها و برآیند آن 76 کیلو بایت SWF 701

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد