انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
استفاده از حس چشایی 294 کیلو بایت SWF 1,506
تعادل 166 کیلو بایت SWF 12,634
درس اول (question 1) 93 کیلو بایت SWF 682
مولالیته 1,649 کیلو بایت SWF 1,156
1- اشکال هندسی 131 کیلو بایت SWF 1,220
1- جای خالی 291 کیلو بایت SWF 758
1- حرکت بار در میدان مغناطیسی 88 کیلو بایت SWF 716
1- شمارش و شناخت اعداد 122 کیلو بایت SWF 948
1- صفات 326 کیلو بایت SWF 793
1- مرتب کردن جملات 299 کیلو بایت SWF 834
1- معنی کلمات 304 کیلو بایت SWF 792
1- میدان الکتریکی اطراف بارها و برآیند آن 140 کیلو بایت SWF 860
2- اشکال هندسی 280 کیلو بایت SWF 1,277
2- جای خالی 323 کیلو بایت SWF 743
2- حرکت بار در میدان مغناطیسی 106 کیلو بایت SWF 735
2- شمارش و شناخت اعداد 137 کیلو بایت SWF 867
2- صفات 317 کیلو بایت SWF 822
2- مرتب کردن جملات 319 کیلو بایت SWF 724
2- معنی کلمات 301 کیلو بایت SWF 868
2- میدان الکتریکی اطراف بارها و برآیند آن 76 کیلو بایت SWF 832

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد