انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
استفاده از حس چشایی 294 کیلو بایت SWF 1,568
تعادل 166 کیلو بایت SWF 12,752
درس اول (question 1) 93 کیلو بایت SWF 727
مولالیته 1,649 کیلو بایت SWF 1,209
1- اشکال هندسی 131 کیلو بایت SWF 1,272
1- جای خالی 291 کیلو بایت SWF 794
1- حرکت بار در میدان مغناطیسی 88 کیلو بایت SWF 763
1- شمارش و شناخت اعداد 122 کیلو بایت SWF 988
1- صفات 326 کیلو بایت SWF 834
1- مرتب کردن جملات 299 کیلو بایت SWF 871
1- معنی کلمات 304 کیلو بایت SWF 843
1- میدان الکتریکی اطراف بارها و برآیند آن 140 کیلو بایت SWF 908
2- اشکال هندسی 280 کیلو بایت SWF 1,325
2- جای خالی 323 کیلو بایت SWF 782
2- حرکت بار در میدان مغناطیسی 106 کیلو بایت SWF 779
2- شمارش و شناخت اعداد 137 کیلو بایت SWF 918
2- صفات 317 کیلو بایت SWF 863
2- مرتب کردن جملات 319 کیلو بایت SWF 754
2- معنی کلمات 301 کیلو بایت SWF 919
2- میدان الکتریکی اطراف بارها و برآیند آن 76 کیلو بایت SWF 902

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد