انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
استفاده از حس چشایی 294 کیلو بایت SWF 1,680
تعادل 166 کیلو بایت SWF 12,993
درس اول (question 1) 93 کیلو بایت SWF 812
مولالیته 1,649 کیلو بایت SWF 1,305
1- اشکال هندسی 131 کیلو بایت SWF 1,384
1- جای خالی 291 کیلو بایت SWF 864
1- حرکت بار در میدان مغناطیسی 88 کیلو بایت SWF 847
1- شمارش و شناخت اعداد 122 کیلو بایت SWF 1,083
1- صفات 326 کیلو بایت SWF 917
1- مرتب کردن جملات 299 کیلو بایت SWF 938
1- معنی کلمات 304 کیلو بایت SWF 927
1- میدان الکتریکی اطراف بارها و برآیند آن 140 کیلو بایت SWF 998
2- اشکال هندسی 280 کیلو بایت SWF 1,425
2- جای خالی 323 کیلو بایت SWF 856
2- حرکت بار در میدان مغناطیسی 106 کیلو بایت SWF 856
2- شمارش و شناخت اعداد 137 کیلو بایت SWF 1,033
2- صفات 317 کیلو بایت SWF 937
2- مرتب کردن جملات 319 کیلو بایت SWF 819
2- معنی کلمات 301 کیلو بایت SWF 1,003
2- میدان الکتریکی اطراف بارها و برآیند آن 76 کیلو بایت SWF 987

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد