انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
استفاده از حس چشایی 294 کیلو بایت SWF 1,418
تعادل 166 کیلو بایت SWF 12,421
درس اول (question 1) 93 کیلو بایت SWF 613
مولالیته 1,649 کیلو بایت SWF 1,064
1- اشکال هندسی 131 کیلو بایت SWF 1,148
1- جای خالی 291 کیلو بایت SWF 699
1- حرکت بار در میدان مغناطیسی 88 کیلو بایت SWF 661
1- شمارش و شناخت اعداد 122 کیلو بایت SWF 882
1- صفات 326 کیلو بایت SWF 718
1- مرتب کردن جملات 299 کیلو بایت SWF 768
1- معنی کلمات 304 کیلو بایت SWF 727
1- میدان الکتریکی اطراف بارها و برآیند آن 140 کیلو بایت SWF 790
2- اشکال هندسی 280 کیلو بایت SWF 1,197
2- جای خالی 323 کیلو بایت SWF 683
2- حرکت بار در میدان مغناطیسی 106 کیلو بایت SWF 668
2- شمارش و شناخت اعداد 137 کیلو بایت SWF 795
2- صفات 317 کیلو بایت SWF 750
2- مرتب کردن جملات 319 کیلو بایت SWF 656
2- معنی کلمات 301 کیلو بایت SWF 789
2- میدان الکتریکی اطراف بارها و برآیند آن 76 کیلو بایت SWF 763

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد