انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
استفاده از حس چشایی 294 کیلو بایت SWF 1,434
تعادل 166 کیلو بایت SWF 12,477
درس اول (question 1) 93 کیلو بایت SWF 623
مولالیته 1,649 کیلو بایت SWF 1,076
1- اشکال هندسی 131 کیلو بایت SWF 1,161
1- جای خالی 291 کیلو بایت SWF 709
1- حرکت بار در میدان مغناطیسی 88 کیلو بایت SWF 671
1- شمارش و شناخت اعداد 122 کیلو بایت SWF 893
1- صفات 326 کیلو بایت SWF 732
1- مرتب کردن جملات 299 کیلو بایت SWF 782
1- معنی کلمات 304 کیلو بایت SWF 736
1- میدان الکتریکی اطراف بارها و برآیند آن 140 کیلو بایت SWF 800
2- اشکال هندسی 280 کیلو بایت SWF 1,213
2- جای خالی 323 کیلو بایت SWF 691
2- حرکت بار در میدان مغناطیسی 106 کیلو بایت SWF 680
2- شمارش و شناخت اعداد 137 کیلو بایت SWF 807
2- صفات 317 کیلو بایت SWF 760
2- مرتب کردن جملات 319 کیلو بایت SWF 668
2- معنی کلمات 301 کیلو بایت SWF 809
2- میدان الکتریکی اطراف بارها و برآیند آن 76 کیلو بایت SWF 776

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد