انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
استفاده از حس چشایی 294 کیلو بایت SWF 1,325
تعادل 166 کیلو بایت SWF 12,249
درس اول (question 1) 93 کیلو بایت SWF 570
مولالیته 1,649 کیلو بایت SWF 1,023
1- اشکال هندسی 131 کیلو بایت SWF 1,103
1- جای خالی 291 کیلو بایت SWF 667
1- حرکت بار در میدان مغناطیسی 88 کیلو بایت SWF 631
1- شمارش و شناخت اعداد 122 کیلو بایت SWF 843
1- صفات 326 کیلو بایت SWF 691
1- مرتب کردن جملات 299 کیلو بایت SWF 732
1- معنی کلمات 304 کیلو بایت SWF 686
1- میدان الکتریکی اطراف بارها و برآیند آن 140 کیلو بایت SWF 756
2- اشکال هندسی 280 کیلو بایت SWF 1,147
2- جای خالی 323 کیلو بایت SWF 656
2- حرکت بار در میدان مغناطیسی 106 کیلو بایت SWF 639
2- شمارش و شناخت اعداد 137 کیلو بایت SWF 754
2- صفات 317 کیلو بایت SWF 718
2- مرتب کردن جملات 319 کیلو بایت SWF 622
2- معنی کلمات 301 کیلو بایت SWF 714
2- میدان الکتریکی اطراف بارها و برآیند آن 76 کیلو بایت SWF 728

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد