انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آشنایی با ضلع، قطر و اشکال هندسی (8) 261 کیلو بایت SWF 1,792
آشنایی با ضلع، قطر و اشکال هندسی (9) 209 کیلو بایت SWF 762
آشنایی با عدد 4 124 کیلو بایت SWF 1,127
آشنایی با عدد 9 470 کیلو بایت SWF 1,094
آشنایی با علامت مساوی (1) 347 کیلو بایت SWF 1,869
آشنایی با علامت مساوی (2) 822 کیلو بایت SWF 2,081
آشنایی با علامت کوچک‌تر 1,155 کیلو بایت SWF 1,991
آشنایی با علامت کوچک‌تر و بزرگ‌تر 430 کیلو بایت SWF 1,446
آشنایی با علامت کوچک‌تر، بزرگ‌تر و مساوی 370 کیلو بایت SWF 8,142
آشنایی با محل زندگی حیوانات 369 کیلو بایت SWF 1,844
آشنایی با مفهوم ضرب 530 کیلو بایت SWF 897
آشنایی با مواد ساختمان‌سازی 249 کیلو بایت SWF 1,897
آشنایی با نحوه ارتباط هسته با دستگاه غشایی درونی 1,480 کیلو بایت SWF 1,071
آشنایی با نمادهای آموزشی 370 کیلو بایت SWF 3,963
آشنایی با چرخه غذایی 294 کیلو بایت SWF 1,359
آشنایی با کدهای مورس 514 کیلو بایت SWF 1,647
آشنایی با کسر به کمک شکل 96 کیلو بایت SWF 3,016
آشنایی با کلروپلاست 140 کیلو بایت SWF 1,010
آشیانه ویران 438 کیلو بایت SWF 812
آفریدگار زیبایی 5,336 کیلو بایت SWF 608

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد