انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آزمون اتصال ستاره 128 کیلو بایت SWF 2,544
آزمون اتصال مثلث 128 کیلو بایت SWF 2,597
آزمون تشخیص اعداد طبیعی 103 کیلو بایت SWF 1,383
آزمون تعیین مقادیر ولتاژ و جریان 164 کیلو بایت SWF 2,446
آزمون تعیین مقاومت تونن 145 کیلو بایت SWF 1,284
آزمون تعیین ولتاژ تونن 82 کیلو بایت SWF 2,425
آزمون سلف در مدار الکتریکی 120 کیلو بایت SWF 1,330
آزمون قانون اهم 74 کیلو بایت SWF 2,134
آزمون قانون اهم و توان 82 کیلو بایت SWF 1,835
آزمون محل قرارگیری اجزای تنفسی 27 کیلو بایت SWF 1,249
آزمون مدار LC سری 197 کیلو بایت SWF 1,222
آزمون مدار LC سری (2) 198 کیلو بایت SWF 1,192
آزمون مدار LC موازی (1) 237 کیلو بایت SWF 1,102
آزمون مدار LC موازی (2) 202 کیلو بایت SWF 1,132
آزمون مدار RC سری (1) 157 کیلو بایت SWF 1,156
آزمون مدار RC سری (2) 139 کیلو بایت SWF 1,314
آزمون مدار RC موازی 209 کیلو بایت SWF 2,611
آزمون مدار RC موازی (1) 151 کیلو بایت SWF 1,163
آزمون مدار RC موازی (2) 161 کیلو بایت SWF 1,301
آزمون مدار RL سری (1) 129 کیلو بایت SWF 1,268

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد