انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آزمون اتصال ستاره 128 کیلو بایت SWF 2,382
آزمون اتصال مثلث 128 کیلو بایت SWF 2,460
آزمون تشخیص اعداد طبیعی 103 کیلو بایت SWF 1,307
آزمون تعیین مقادیر ولتاژ و جریان 164 کیلو بایت SWF 2,334
آزمون تعیین مقاومت تونن 145 کیلو بایت SWF 1,172
آزمون تعیین ولتاژ تونن 82 کیلو بایت SWF 2,274
آزمون سلف در مدار الکتریکی 120 کیلو بایت SWF 1,234
آزمون قانون اهم 74 کیلو بایت SWF 1,945
آزمون قانون اهم و توان 82 کیلو بایت SWF 1,723
آزمون محل قرارگیری اجزای تنفسی 27 کیلو بایت SWF 1,175
آزمون مدار LC سری 197 کیلو بایت SWF 1,125
آزمون مدار LC سری (2) 198 کیلو بایت SWF 1,105
آزمون مدار LC موازی (1) 237 کیلو بایت SWF 1,010
آزمون مدار LC موازی (2) 202 کیلو بایت SWF 1,051
آزمون مدار RC سری (1) 157 کیلو بایت SWF 1,073
آزمون مدار RC سری (2) 139 کیلو بایت SWF 1,216
آزمون مدار RC موازی 209 کیلو بایت SWF 2,516
آزمون مدار RC موازی (1) 151 کیلو بایت SWF 1,064
آزمون مدار RC موازی (2) 161 کیلو بایت SWF 1,197
آزمون مدار RL سری (1) 129 کیلو بایت SWF 1,191

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد