انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آزمون اتصال ستاره 128 کیلو بایت SWF 2,603
آزمون اتصال مثلث 128 کیلو بایت SWF 2,654
آزمون تشخیص اعداد طبیعی 103 کیلو بایت SWF 1,423
آزمون تعیین مقادیر ولتاژ و جریان 164 کیلو بایت SWF 2,524
آزمون تعیین مقاومت تونن 145 کیلو بایت SWF 1,315
آزمون تعیین ولتاژ تونن 82 کیلو بایت SWF 2,485
آزمون سلف در مدار الکتریکی 120 کیلو بایت SWF 1,391
آزمون قانون اهم 74 کیلو بایت SWF 2,199
آزمون قانون اهم و توان 82 کیلو بایت SWF 1,892
آزمون محل قرارگیری اجزای تنفسی 27 کیلو بایت SWF 1,284
آزمون مدار LC سری 197 کیلو بایت SWF 1,262
آزمون مدار LC سری (2) 198 کیلو بایت SWF 1,276
آزمون مدار LC موازی (1) 237 کیلو بایت SWF 1,150
آزمون مدار LC موازی (2) 202 کیلو بایت SWF 1,172
آزمون مدار RC سری (1) 157 کیلو بایت SWF 1,193
آزمون مدار RC سری (2) 139 کیلو بایت SWF 1,352
آزمون مدار RC موازی 209 کیلو بایت SWF 2,663
آزمون مدار RC موازی (1) 151 کیلو بایت SWF 1,209
آزمون مدار RC موازی (2) 161 کیلو بایت SWF 1,378
آزمون مدار RL سری (1) 129 کیلو بایت SWF 1,304

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد