انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آموزش سمت راست و چپ (2) 287 کیلو بایت SWF 1,793
آموزش سوره ناس 4,405 کیلو بایت SWF 1,264
آموزش عبور از خیابان 276 کیلو بایت SWF 1,521
آموزش قرآن 541 کیلو بایت SWF 1,143
آموزش نماد کوچکتر و بزرگتر و مساوی 332 کیلو بایت SWF 12,258
آموزش چگونگی گرفتن نبض 626 کیلو بایت SWF 1,103
آن سوی پنجره 3,333 کیلو بایت SWF 829
آنتالپی استاندارد تشکیل 115 کیلو بایت SWF 1,108
آنتالپی انحلال 101 کیلو بایت SWF 1,094
آنتالپی ذوب یخ 197 کیلو بایت SWF 1,218
آنتی‌ژن سطحی 114 کیلو بایت SWF 799
آندوسیتوز، اگزوسیتوز 73 کیلو بایت SWF 1,120
آهنربا 91 کیلو بایت SWF 777
آهنربا 249 کیلو بایت SWF 2,523
آهن‌ربا 73 کیلو بایت SWF 19,385
آهن‌ربا 953 کیلو بایت SWF 1,648
آوند آبکش 1,134 کیلو بایت SWF 1,173
آونگ ساده 92 کیلو بایت SWF 1,001
آونگ فوکو 58 کیلو بایت SWF 930
آینه محدب 71 کیلو بایت SWF 1,016

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد