انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آموزش سمت راست و چپ (2) 287 کیلو بایت SWF 2,122
آموزش سوره ناس 4,405 کیلو بایت SWF 1,627
آموزش عبور از خیابان 276 کیلو بایت SWF 2,079
آموزش قرآن 541 کیلو بایت SWF 1,711
آموزش نماد کوچکتر و بزرگتر و مساوی 332 کیلو بایت SWF 13,226
آموزش چگونگی گرفتن نبض 626 کیلو بایت SWF 1,439
آن سوی پنجره 3,333 کیلو بایت SWF 1,119
آنتالپی استاندارد تشکیل 115 کیلو بایت SWF 1,450
آنتالپی انحلال 101 کیلو بایت SWF 1,424
آنتالپی ذوب یخ 197 کیلو بایت SWF 1,562
آنتی‌ژن سطحی 114 کیلو بایت SWF 1,105
آندوسیتوز، اگزوسیتوز 73 کیلو بایت SWF 1,522
آهنربا 91 کیلو بایت SWF 1,065
آهنربا 249 کیلو بایت SWF 3,028
آهن‌ربا 73 کیلو بایت SWF 20,283
آهن‌ربا 953 کیلو بایت SWF 1,993
آوند آبکش 1,134 کیلو بایت SWF 1,471
آونگ ساده 92 کیلو بایت SWF 1,348
آونگ فوکو 58 کیلو بایت SWF 1,236
آینه محدب 71 کیلو بایت SWF 1,381

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد