انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آموزش سمت راست و چپ (2) 287 کیلو بایت SWF 2,071
آموزش سوره ناس 4,405 کیلو بایت SWF 1,566
آموزش عبور از خیابان 276 کیلو بایت SWF 2,022
آموزش قرآن 541 کیلو بایت SWF 1,619
آموزش نماد کوچکتر و بزرگتر و مساوی 332 کیلو بایت SWF 13,116
آموزش چگونگی گرفتن نبض 626 کیلو بایت SWF 1,362
آن سوی پنجره 3,333 کیلو بایت SWF 1,070
آنتالپی استاندارد تشکیل 115 کیلو بایت SWF 1,379
آنتالپی انحلال 101 کیلو بایت SWF 1,364
آنتالپی ذوب یخ 197 کیلو بایت SWF 1,501
آنتی‌ژن سطحی 114 کیلو بایت SWF 1,032
آندوسیتوز، اگزوسیتوز 73 کیلو بایت SWF 1,451
آهنربا 91 کیلو بایت SWF 1,017
آهنربا 249 کیلو بایت SWF 2,914
آهن‌ربا 73 کیلو بایت SWF 20,106
آهن‌ربا 953 کیلو بایت SWF 1,922
آوند آبکش 1,134 کیلو بایت SWF 1,420
آونگ ساده 92 کیلو بایت SWF 1,303
آونگ فوکو 58 کیلو بایت SWF 1,174
آینه محدب 71 کیلو بایت SWF 1,303

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد