انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس هفتم (question 1) 1,743 کیلو بایت SWF 1,104
excel: رسم نمودار (1) 1,742 کیلو بایت SWF 849
حل شدن آب و نمک در یکدیگر 1,736 کیلو بایت SWF 1,687
درس پنجم: تلاوت آیات 102 تا 105 سوره آل عمران 1,736 کیلو بایت SWF 5,004
آب و فواید آن 1,715 کیلو بایت SWF 2,277
تقسیم اعداد اعشاری 1,709 کیلو بایت SWF 1,503
فواید حیوانات 1,698 کیلو بایت SWF 3,057
درس سوم (lesson 3) 1,688 کیلو بایت SWF 727
انواع حرکت در مولکول‌ها 1,680 کیلو بایت SWF 4,605
مکعب 1,679 کیلو بایت SWF 1,480
خودشناسی 1,675 کیلو بایت SWF 836
تفاوت میکروسکوپ نوری و الکترونی 1,661 کیلو بایت SWF 3,825
مولالیته 1,649 کیلو بایت SWF 1,687
خودشناسی 1,643 کیلو بایت SWF 762
جمع و تفریق اعداد کوچک‌تر از 10 با استفاده از شکل (1) 1,632 کیلو بایت SWF 1,895
لوحه 8 1,609 کیلو بایت SWF 1,523
هکتار 1,606 کیلو بایت SWF 2,041
تشکیل سایه 1,589 کیلو بایت SWF 2,436
خواندن اعداد صحیح از روی محور 1,589 کیلو بایت SWF 2,453
درس پنجم (lesson 5) 1,586 کیلو بایت SWF 686

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد