انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس هفتم (question 1) 1,743 کیلو بایت SWF 846
excel: رسم نمودار (1) 1,742 کیلو بایت SWF 606
حل شدن آب و نمک در یکدیگر 1,736 کیلو بایت SWF 1,319
درس پنجم: تلاوت آیات 102 تا 105 سوره آل عمران 1,736 کیلو بایت SWF 3,051
آب و فواید آن 1,715 کیلو بایت SWF 1,789
تقسیم اعداد اعشاری 1,709 کیلو بایت SWF 1,070
فواید حیوانات 1,698 کیلو بایت SWF 2,685
درس سوم (lesson 3) 1,688 کیلو بایت SWF 501
انواع حرکت در مولکول‌ها 1,680 کیلو بایت SWF 4,111
مکعب 1,679 کیلو بایت SWF 1,034
خودشناسی 1,675 کیلو بایت SWF 535
تفاوت میکروسکوپ نوری و الکترونی 1,661 کیلو بایت SWF 3,191
مولالیته 1,649 کیلو بایت SWF 1,320
خودشناسی 1,643 کیلو بایت SWF 443
جمع و تفریق اعداد کوچک‌تر از 10 با استفاده از شکل (1) 1,632 کیلو بایت SWF 1,611
لوحه 8 1,609 کیلو بایت SWF 1,183
هکتار 1,606 کیلو بایت SWF 1,718
تشکیل سایه 1,589 کیلو بایت SWF 1,809
خواندن اعداد صحیح از روی محور 1,589 کیلو بایت SWF 2,064
درس پنجم (lesson 5) 1,586 کیلو بایت SWF 470

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد