انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس هفتم (question 1) 1,743 کیلو بایت SWF 861
excel: رسم نمودار (1) 1,742 کیلو بایت SWF 622
حل شدن آب و نمک در یکدیگر 1,736 کیلو بایت SWF 1,345
درس پنجم: تلاوت آیات 102 تا 105 سوره آل عمران 1,736 کیلو بایت SWF 3,887
آب و فواید آن 1,715 کیلو بایت SWF 1,848
تقسیم اعداد اعشاری 1,709 کیلو بایت SWF 1,125
فواید حیوانات 1,698 کیلو بایت SWF 2,753
درس سوم (lesson 3) 1,688 کیلو بایت SWF 518
انواع حرکت در مولکول‌ها 1,680 کیلو بایت SWF 4,144
مکعب 1,679 کیلو بایت SWF 1,078
خودشناسی 1,675 کیلو بایت SWF 551
تفاوت میکروسکوپ نوری و الکترونی 1,661 کیلو بایت SWF 3,324
مولالیته 1,649 کیلو بایت SWF 1,350
خودشناسی 1,643 کیلو بایت SWF 466
جمع و تفریق اعداد کوچک‌تر از 10 با استفاده از شکل (1) 1,632 کیلو بایت SWF 1,639
لوحه 8 1,609 کیلو بایت SWF 1,214
هکتار 1,606 کیلو بایت SWF 1,740
تشکیل سایه 1,589 کیلو بایت SWF 1,835
خواندن اعداد صحیح از روی محور 1,589 کیلو بایت SWF 2,114
درس پنجم (lesson 5) 1,586 کیلو بایت SWF 490

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد