انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس هفتم (question 1) 1,743 کیلو بایت SWF 1,263
excel: رسم نمودار (1) 1,742 کیلو بایت SWF 1,041
حل شدن آب و نمک در یکدیگر 1,736 کیلو بایت SWF 1,871
درس پنجم: تلاوت آیات 102 تا 105 سوره آل عمران 1,736 کیلو بایت SWF 5,295
آب و فواید آن 1,715 کیلو بایت SWF 2,530
تقسیم اعداد اعشاری 1,709 کیلو بایت SWF 1,677
فواید حیوانات 1,698 کیلو بایت SWF 3,298
درس سوم (lesson 3) 1,688 کیلو بایت SWF 869
انواع حرکت در مولکول‌ها 1,680 کیلو بایت SWF 4,838
مکعب 1,679 کیلو بایت SWF 1,686
خودشناسی 1,675 کیلو بایت SWF 1,008
تفاوت میکروسکوپ نوری و الکترونی 1,661 کیلو بایت SWF 4,041
مولالیته 1,649 کیلو بایت SWF 1,902
خودشناسی 1,643 کیلو بایت SWF 889
جمع و تفریق اعداد کوچک‌تر از 10 با استفاده از شکل (1) 1,632 کیلو بایت SWF 2,126
لوحه 8 1,609 کیلو بایت SWF 1,780
هکتار 1,606 کیلو بایت SWF 2,268
تشکیل سایه 1,589 کیلو بایت SWF 2,676
خواندن اعداد صحیح از روی محور 1,589 کیلو بایت SWF 2,650
درس پنجم (lesson 5) 1,586 کیلو بایت SWF 787

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد