انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
سوره عصر 3,129 کیلو بایت SWF 1,689
درس سوم: تلاوت آیات 188تا 195 سوره اعراف 3,057 کیلو بایت SWF 1,018
سوره توحید 3,050 کیلو بایت SWF 1,415
سوره نصر 3,036 کیلو بایت SWF 1,720
درس دوم: تلاوت آیات 17 تا 40 سوره الرحمن 3,004 کیلو بایت SWF 3,659
نمایش مختصات نقاط اشکال هندسی در دستگاه مختصات 2,995 کیلو بایت SWF 2,909
درس سوم (my abilities) 2,978 کیلو بایت SWF 804
نمایش جمع و تفریق اعداد صحیح با استفاده از محور 2,976 کیلو بایت SWF 2,953
درس هشتم: تلاوت آیات 30 تا 37 سوره آل عمران 2,950 کیلو بایت SWF 1,755
درس پنجم (my appearace) 2,948 کیلو بایت SWF 781
درس اول (my nationality) 2,908 کیلو بایت SWF 948
درس هشتم (my favorite food) 2,906 کیلو بایت SWF 879
excel: رمزگذاری بر روی پرونده‌ها (1) 2,899 کیلو بایت SWF 1,020
درس چهارم (my family) 2,878 کیلو بایت SWF 801
درس ششم (my village) 2,855 کیلو بایت SWF 789
درس دوم (my classmates) 2,812 کیلو بایت SWF 729
آشنایی با ترازوی آقای میوه‌فروش 2,761 کیلو بایت SWF 1,679
شوق آموختن (2) 2,717 کیلو بایت SWF 812
درس ششم (my house) 2,686 کیلو بایت SWF 827
ای وطن من 2,685 کیلو بایت SWF 779

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد