انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
سوره عصر 3,129 کیلو بایت SWF 1,601
درس سوم: تلاوت آیات 188تا 195 سوره اعراف 3,057 کیلو بایت SWF 921
سوره توحید 3,050 کیلو بایت SWF 1,329
سوره نصر 3,036 کیلو بایت SWF 1,643
درس دوم: تلاوت آیات 17 تا 40 سوره الرحمن 3,004 کیلو بایت SWF 3,546
نمایش مختصات نقاط اشکال هندسی در دستگاه مختصات 2,995 کیلو بایت SWF 2,743
درس سوم (my abilities) 2,978 کیلو بایت SWF 745
نمایش جمع و تفریق اعداد صحیح با استفاده از محور 2,976 کیلو بایت SWF 2,827
درس هشتم: تلاوت آیات 30 تا 37 سوره آل عمران 2,950 کیلو بایت SWF 1,618
درس پنجم (my appearace) 2,948 کیلو بایت SWF 648
درس اول (my nationality) 2,908 کیلو بایت SWF 869
درس هشتم (my favorite food) 2,906 کیلو بایت SWF 815
excel: رمزگذاری بر روی پرونده‌ها (1) 2,899 کیلو بایت SWF 942
درس چهارم (my family) 2,878 کیلو بایت SWF 721
درس ششم (my village) 2,855 کیلو بایت SWF 732
درس دوم (my classmates) 2,812 کیلو بایت SWF 668
آشنایی با ترازوی آقای میوه‌فروش 2,761 کیلو بایت SWF 1,580
شوق آموختن (2) 2,717 کیلو بایت SWF 757
درس ششم (my house) 2,686 کیلو بایت SWF 771
ای وطن من 2,685 کیلو بایت SWF 714

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد