انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
تشکیل ابر کونولوس 1,389 کیلو بایت SWF 7,434
مساحت (1) 1,381 کیلو بایت SWF 1,828
داستان کلاس قرآن 1,378 کیلو بایت SWF 1,164
شعر 1,366 کیلو بایت SWF 1,093
هم‌معنی 2 1,365 کیلو بایت SWF 892
درس ششم (question 7) 1,360 کیلو بایت SWF 579
مساحت 1,350 کیلو بایت SWF 1,330
کلمات مرتبط 1 1,347 کیلو بایت SWF 864
کلمات مرتبط 6 1,347 کیلو بایت SWF 915
کلمات مرتبط 7 1,347 کیلو بایت SWF 935
کلمات هم‌معنی 3 1,346 کیلو بایت SWF 963
تقسیم بر عددهای یک رقمی (1) 1,346 کیلو بایت SWF 1,237
کلمات مرتبط 2 1,345 کیلو بایت SWF 865
کلمات هم‌معنی 1 1,344 کیلو بایت SWF 838
کلمات هم‌معنی 2 1,344 کیلو بایت SWF 807
نمایش کسری با استفاده از شکل 1,344 کیلو بایت SWF 2,171
کلمات مرتبط 8 1,343 کیلو بایت SWF 924
کلمات هم‌معنی 3 1,343 کیلو بایت SWF 872
کلمات هم‌معنی 5 1,342 کیلو بایت SWF 822
کلمات مرتبط 9 1,341 کیلو بایت SWF 827

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد