انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
سؤالات درس ارمغان ایران (2) 55 کیلو بایت SWF 765
سؤالات درس ارمغان ایران (5) 55 کیلو بایت SWF 777
سؤالات درس آداب نیکان (4) 55 کیلو بایت SWF 919
سؤالات درس ادبیات انقلاب (4) 55 کیلو بایت SWF 740
سؤالات درس پرنده آزادی (3) 55 کیلو بایت SWF 818
بازتاب نور از سطوح صاف و ناصاف 56 کیلو بایت SWF 2,449
تحلیل یک مدار ترکیبی (2) 56 کیلو بایت SWF 1,357
سؤالات درس پیش از این‌ها (4) 56 کیلو بایت SWF 753
سؤالات درس خوب جهان را ببین (1) 56 کیلو بایت SWF 844
سؤالات درس شیر حق (7) 56 کیلو بایت SWF 757
سؤالات درس ادبیات انقلاب (3) 56 کیلو بایت SWF 777
سؤالات درس راه خوشبختی (4) 56 کیلو بایت SWF 1,110
درس یازدهم، جلسه دوم، سوره روم، آیه 8 56 کیلو بایت SWF 858
انرژی بادی 57 کیلو بایت SWF 5,341
مقایسه جریان مستقیم و متناوب 57 کیلو بایت SWF 4,631
ضرب اعداد 57 کیلو بایت SWF 2,067
مدل کلاسیک الکترون‌های اطراف هسته 57 کیلو بایت SWF 1,486
تقریب مساحت دایره و عدد پی 57 کیلو بایت SWF 1,484
درس چهاردهم، قطره اما دریا 57 کیلو بایت SWF 763
آینه محدب 58 کیلو بایت SWF 1,460

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد