انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
تراکم پذیری مواد 85 کیلو بایت SWF 28,395
آهن‌ربا 73 کیلو بایت SWF 19,138
انبساط و انقباض 310 کیلو بایت SWF 13,654
کامل کردن تصویر 308 کیلو بایت SWF 6,481
بیان مداری قانون اهم 35 کیلو بایت SWF 2,904
آزمایش رادرفورد 55 کیلو بایت SWF 10,857
ساختار ترکیبات آلی 55 کیلو بایت SWF 8,175
کشش سطحی 31 کیلو بایت SWF 7,614
تقسیم چند جمله ای بر یک جمله ای 82 کیلو بایت SWF 11,958
ریشه مربع کامل 49 کیلو بایت SWF 5,715
بار الکتریکی 72 کیلو بایت SWF 8,114
تولید موج با فنر 416 کیلو بایت SWF 5,886
تشکیل تصویر در عدسی ها 208 کیلو بایت SWF 11,854
انواع ماشین‌ها 23 کیلو بایت SWF 7,064
انواع ماشین ها 23 کیلو بایت SWF 6,645
دماسنج 33 کیلو بایت SWF 6,138
ساختار مولکولی عناصر 112 کیلو بایت SWF 9,125
جنبش مولکولی 119 کیلو بایت SWF 6,882
انبساط و انقباض گاز ها 250 کیلو بایت SWF 8,275
انواع انرژی 155 کیلو بایت SWF 11,847

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد