انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
شعر 312 کیلو بایت AVI 1,639
تراکم پذیری مواد 85 کیلو بایت SWF 30,050
آهن‌ربا 73 کیلو بایت SWF 20,103
انبساط و انقباض 310 کیلو بایت SWF 14,595
آزمایش رادرفورد 55 کیلو بایت SWF 11,390
ساختار ترکیبات آلی 55 کیلو بایت SWF 8,750
کشش سطحی 31 کیلو بایت SWF 8,227
تقسیم چند جمله ای بر یک جمله ای 82 کیلو بایت SWF 12,795
ریشه مربع کامل 49 کیلو بایت SWF 6,461
بار الکتریکی 72 کیلو بایت SWF 8,801
تولید موج با فنر 416 کیلو بایت SWF 6,423
تشکیل تصویر در عدسی ها 208 کیلو بایت SWF 12,829
انواع ماشین‌ها 23 کیلو بایت SWF 7,870
انواع ماشین ها 23 کیلو بایت SWF 7,212
دماسنج 33 کیلو بایت SWF 6,937
ساختار مولکولی عناصر 112 کیلو بایت SWF 9,926
جنبش مولکولی 119 کیلو بایت SWF 7,698
انبساط و انقباض گاز ها 250 کیلو بایت SWF 8,987
انواع انرژی 155 کیلو بایت SWF 12,454
فواید اصطحکاک 278 کیلو بایت SWF 11,908

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد