انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
شعر 312 کیلو بایت AVI 929
تراکم پذیری مواد 85 کیلو بایت SWF 25,780
آهن‌ربا 73 کیلو بایت SWF 18,265
انبساط و انقباض 310 کیلو بایت SWF 12,993
کامل کردن تصویر 308 کیلو بایت SWF 6,057
بیان مداری قانون اهم 35 کیلو بایت SWF 2,672
آزمایش رادرفورد 55 کیلو بایت SWF 10,428
ساختار ترکیبات آلی 55 کیلو بایت SWF 7,807
کشش سطحی 31 کیلو بایت SWF 7,289
تقسیم چند جمله ای بر یک جمله ای 82 کیلو بایت SWF 10,695
ریشه مربع کامل 49 کیلو بایت SWF 5,375
بار الکتریکی 72 کیلو بایت SWF 7,652
تولید موج با فنر 416 کیلو بایت SWF 5,481
تشکیل تصویر در عدسی ها 208 کیلو بایت SWF 11,247
انواع ماشین‌ها 23 کیلو بایت SWF 6,717
انواع ماشین ها 23 کیلو بایت SWF 6,213
دماسنج 33 کیلو بایت SWF 5,797
ساختار مولکولی عناصر 112 کیلو بایت SWF 8,499
جنبش مولکولی 119 کیلو بایت SWF 6,500
انبساط و انقباض گاز ها 250 کیلو بایت SWF 7,642

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد