انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
شعر 312 کیلو بایت AVI 956
تراکم پذیری مواد 85 کیلو بایت SWF 26,092
آهن‌ربا 73 کیلو بایت SWF 18,386
انبساط و انقباض 310 کیلو بایت SWF 13,062
کامل کردن تصویر 308 کیلو بایت SWF 6,104
بیان مداری قانون اهم 35 کیلو بایت SWF 2,694
آزمایش رادرفورد 55 کیلو بایت SWF 10,472
ساختار ترکیبات آلی 55 کیلو بایت SWF 7,860
کشش سطحی 31 کیلو بایت SWF 7,326
تقسیم چند جمله ای بر یک جمله ای 82 کیلو بایت SWF 10,922
ریشه مربع کامل 49 کیلو بایت SWF 5,431
بار الکتریکی 72 کیلو بایت SWF 7,725
تولید موج با فنر 416 کیلو بایت SWF 5,557
تشکیل تصویر در عدسی ها 208 کیلو بایت SWF 11,346
انواع ماشین‌ها 23 کیلو بایت SWF 6,799
انواع ماشین ها 23 کیلو بایت SWF 6,270
دماسنج 33 کیلو بایت SWF 5,842
ساختار مولکولی عناصر 112 کیلو بایت SWF 8,551
جنبش مولکولی 119 کیلو بایت SWF 6,538
انبساط و انقباض گاز ها 250 کیلو بایت SWF 7,724

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد