انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
شعر 312 کیلو بایت AVI 1,041
تراکم پذیری مواد 85 کیلو بایت SWF 27,313
آهن‌ربا 73 کیلو بایت SWF 18,742
انبساط و انقباض 310 کیلو بایت SWF 13,331
کامل کردن تصویر 308 کیلو بایت SWF 6,267
بیان مداری قانون اهم 35 کیلو بایت SWF 2,754
آزمایش رادرفورد 55 کیلو بایت SWF 10,617
ساختار ترکیبات آلی 55 کیلو بایت SWF 8,022
کشش سطحی 31 کیلو بایت SWF 7,439
تقسیم چند جمله ای بر یک جمله ای 82 کیلو بایت SWF 11,476
ریشه مربع کامل 49 کیلو بایت SWF 5,540
بار الکتریکی 72 کیلو بایت SWF 7,919
تولید موج با فنر 416 کیلو بایت SWF 5,701
تشکیل تصویر در عدسی ها 208 کیلو بایت SWF 11,567
انواع ماشین‌ها 23 کیلو بایت SWF 6,907
انواع ماشین ها 23 کیلو بایت SWF 6,394
دماسنج 33 کیلو بایت SWF 5,978
ساختار مولکولی عناصر 112 کیلو بایت SWF 8,786
جنبش مولکولی 119 کیلو بایت SWF 6,681
انبساط و انقباض گاز ها 250 کیلو بایت SWF 7,938

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد