انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
شعر 312 کیلو بایت AVI 1,115
تراکم پذیری مواد 85 کیلو بایت SWF 27,924
آهن‌ربا 73 کیلو بایت SWF 18,991
انبساط و انقباض 310 کیلو بایت SWF 13,539
کامل کردن تصویر 308 کیلو بایت SWF 6,416
بیان مداری قانون اهم 35 کیلو بایت SWF 2,850
آزمایش رادرفورد 55 کیلو بایت SWF 10,803
ساختار ترکیبات آلی 55 کیلو بایت SWF 8,129
کشش سطحی 31 کیلو بایت SWF 7,554
تقسیم چند جمله ای بر یک جمله ای 82 کیلو بایت SWF 11,862
ریشه مربع کامل 49 کیلو بایت SWF 5,650
بار الکتریکی 72 کیلو بایت SWF 8,050
تولید موج با فنر 416 کیلو بایت SWF 5,831
تشکیل تصویر در عدسی ها 208 کیلو بایت SWF 11,781
انواع ماشین‌ها 23 کیلو بایت SWF 7,006
انواع ماشین ها 23 کیلو بایت SWF 6,570
دماسنج 33 کیلو بایت SWF 6,088
ساختار مولکولی عناصر 112 کیلو بایت SWF 9,028
جنبش مولکولی 119 کیلو بایت SWF 6,820
انبساط و انقباض گاز ها 250 کیلو بایت SWF 8,165

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد