انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
شعر 312 کیلو بایت AVI 1,310
تراکم پذیری مواد 85 کیلو بایت SWF 29,348
آهن‌ربا 73 کیلو بایت SWF 19,386
انبساط و انقباض 310 کیلو بایت SWF 13,878
آزمایش رادرفورد 55 کیلو بایت SWF 10,994
ساختار ترکیبات آلی 55 کیلو بایت SWF 8,321
کشش سطحی 31 کیلو بایت SWF 7,758
تقسیم چند جمله ای بر یک جمله ای 82 کیلو بایت SWF 12,249
ریشه مربع کامل 49 کیلو بایت SWF 5,928
بار الکتریکی 72 کیلو بایت SWF 8,288
تولید موج با فنر 416 کیلو بایت SWF 6,030
تشکیل تصویر در عدسی ها 208 کیلو بایت SWF 12,048
انواع ماشین‌ها 23 کیلو بایت SWF 7,260
انواع ماشین ها 23 کیلو بایت SWF 6,820
دماسنج 33 کیلو بایت SWF 6,336
ساختار مولکولی عناصر 112 کیلو بایت SWF 9,328
جنبش مولکولی 119 کیلو بایت SWF 7,067
انبساط و انقباض گاز ها 250 کیلو بایت SWF 8,445
انواع انرژی 155 کیلو بایت SWF 11,994
فواید اصطحکاک 278 کیلو بایت SWF 11,304

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد