انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
شعر 312 کیلو بایت AVI 1,769
تراکم پذیری مواد 85 کیلو بایت SWF 30,346
آهن‌ربا 73 کیلو بایت SWF 20,371
انبساط و انقباض 310 کیلو بایت SWF 14,805
آزمایش رادرفورد 55 کیلو بایت SWF 11,569
ساختار ترکیبات آلی 55 کیلو بایت SWF 8,996
کشش سطحی 31 کیلو بایت SWF 8,430
تقسیم چند جمله ای بر یک جمله ای 82 کیلو بایت SWF 12,972
ریشه مربع کامل 49 کیلو بایت SWF 6,735
بار الکتریکی 72 کیلو بایت SWF 9,017
تولید موج با فنر 416 کیلو بایت SWF 6,643
تشکیل تصویر در عدسی ها 208 کیلو بایت SWF 13,127
انواع ماشین‌ها 23 کیلو بایت SWF 8,078
انواع ماشین ها 23 کیلو بایت SWF 7,422
دماسنج 33 کیلو بایت SWF 7,103
ساختار مولکولی عناصر 112 کیلو بایت SWF 10,114
جنبش مولکولی 119 کیلو بایت SWF 7,890
انبساط و انقباض گاز ها 250 کیلو بایت SWF 9,304
انواع انرژی 155 کیلو بایت SWF 12,644
فواید اصطحکاک 278 کیلو بایت SWF 12,123

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد