انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
شعر 312 کیلو بایت AVI 1,057
تراکم پذیری مواد 85 کیلو بایت SWF 27,575
آهن‌ربا 73 کیلو بایت SWF 18,840
انبساط و انقباض 310 کیلو بایت SWF 13,405
کامل کردن تصویر 308 کیلو بایت SWF 6,307
بیان مداری قانون اهم 35 کیلو بایت SWF 2,767
آزمایش رادرفورد 55 کیلو بایت SWF 10,695
ساختار ترکیبات آلی 55 کیلو بایت SWF 8,060
کشش سطحی 31 کیلو بایت SWF 7,461
تقسیم چند جمله ای بر یک جمله ای 82 کیلو بایت SWF 11,619
ریشه مربع کامل 49 کیلو بایت SWF 5,574
بار الکتریکی 72 کیلو بایت SWF 7,947
تولید موج با فنر 416 کیلو بایت SWF 5,735
تشکیل تصویر در عدسی ها 208 کیلو بایت SWF 11,639
انواع ماشین‌ها 23 کیلو بایت SWF 6,934
انواع ماشین ها 23 کیلو بایت SWF 6,439
دماسنج 33 کیلو بایت SWF 6,009
ساختار مولکولی عناصر 112 کیلو بایت SWF 8,864
جنبش مولکولی 119 کیلو بایت SWF 6,721
انبساط و انقباض گاز ها 250 کیلو بایت SWF 8,010

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد