انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
شعر 312 کیلو بایت AVI 1,694
تراکم پذیری مواد 85 کیلو بایت SWF 30,225
آهن‌ربا 73 کیلو بایت SWF 20,212
انبساط و انقباض 310 کیلو بایت SWF 14,698
آزمایش رادرفورد 55 کیلو بایت SWF 11,489
ساختار ترکیبات آلی 55 کیلو بایت SWF 8,904
کشش سطحی 31 کیلو بایت SWF 8,320
تقسیم چند جمله ای بر یک جمله ای 82 کیلو بایت SWF 12,876
ریشه مربع کامل 49 کیلو بایت SWF 6,633
بار الکتریکی 72 کیلو بایت SWF 8,909
تولید موج با فنر 416 کیلو بایت SWF 6,542
تشکیل تصویر در عدسی ها 208 کیلو بایت SWF 12,970
انواع ماشین‌ها 23 کیلو بایت SWF 7,974
انواع ماشین ها 23 کیلو بایت SWF 7,316
دماسنج 33 کیلو بایت SWF 6,999
ساختار مولکولی عناصر 112 کیلو بایت SWF 10,005
جنبش مولکولی 119 کیلو بایت SWF 7,774
انبساط و انقباض گاز ها 250 کیلو بایت SWF 9,178
انواع انرژی 155 کیلو بایت SWF 12,548
فواید اصطحکاک 278 کیلو بایت SWF 11,986

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد