انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
شعر 312 کیلو بایت AVI 1,007
تراکم پذیری مواد 85 کیلو بایت SWF 26,480
آهن‌ربا 73 کیلو بایت SWF 18,573
انبساط و انقباض 310 کیلو بایت SWF 13,163
کامل کردن تصویر 308 کیلو بایت SWF 6,185
بیان مداری قانون اهم 35 کیلو بایت SWF 2,723
آزمایش رادرفورد 55 کیلو بایت SWF 10,524
ساختار ترکیبات آلی 55 کیلو بایت SWF 7,954
کشش سطحی 31 کیلو بایت SWF 7,373
تقسیم چند جمله ای بر یک جمله ای 82 کیلو بایت SWF 11,212
ریشه مربع کامل 49 کیلو بایت SWF 5,479
بار الکتریکی 72 کیلو بایت SWF 7,823
تولید موج با فنر 416 کیلو بایت SWF 5,628
تشکیل تصویر در عدسی ها 208 کیلو بایت SWF 11,478
انواع ماشین‌ها 23 کیلو بایت SWF 6,851
انواع ماشین ها 23 کیلو بایت SWF 6,326
دماسنج 33 کیلو بایت SWF 5,904
ساختار مولکولی عناصر 112 کیلو بایت SWF 8,631
جنبش مولکولی 119 کیلو بایت SWF 6,589
انبساط و انقباض گاز ها 250 کیلو بایت SWF 7,849

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد