انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
شعر 312 کیلو بایت AVI 1,021
تراکم پذیری مواد 85 کیلو بایت SWF 26,906
آهن‌ربا 73 کیلو بایت SWF 18,628
انبساط و انقباض 310 کیلو بایت SWF 13,225
کامل کردن تصویر 308 کیلو بایت SWF 6,224
بیان مداری قانون اهم 35 کیلو بایت SWF 2,738
آزمایش رادرفورد 55 کیلو بایت SWF 10,556
ساختار ترکیبات آلی 55 کیلو بایت SWF 7,984
کشش سطحی 31 کیلو بایت SWF 7,401
تقسیم چند جمله ای بر یک جمله ای 82 کیلو بایت SWF 11,320
ریشه مربع کامل 49 کیلو بایت SWF 5,508
بار الکتریکی 72 کیلو بایت SWF 7,867
تولید موج با فنر 416 کیلو بایت SWF 5,656
تشکیل تصویر در عدسی ها 208 کیلو بایت SWF 11,524
انواع ماشین‌ها 23 کیلو بایت SWF 6,877
انواع ماشین ها 23 کیلو بایت SWF 6,355
دماسنج 33 کیلو بایت SWF 5,943
ساختار مولکولی عناصر 112 کیلو بایت SWF 8,690
جنبش مولکولی 119 کیلو بایت SWF 6,630
انبساط و انقباض گاز ها 250 کیلو بایت SWF 7,884

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد