انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
شعر 312 کیلو بایت AVI 1,527
تراکم پذیری مواد 85 کیلو بایت SWF 29,762
آهن‌ربا 73 کیلو بایت SWF 19,722
انبساط و انقباض 310 کیلو بایت SWF 14,350
آزمایش رادرفورد 55 کیلو بایت SWF 11,249
ساختار ترکیبات آلی 55 کیلو بایت SWF 8,551
کشش سطحی 31 کیلو بایت SWF 7,994
تقسیم چند جمله ای بر یک جمله ای 82 کیلو بایت SWF 12,604
ریشه مربع کامل 49 کیلو بایت SWF 6,165
بار الکتریکی 72 کیلو بایت SWF 8,574
تولید موج با فنر 416 کیلو بایت SWF 6,262
تشکیل تصویر در عدسی ها 208 کیلو بایت SWF 12,501
انواع ماشین‌ها 23 کیلو بایت SWF 7,559
انواع ماشین ها 23 کیلو بایت SWF 7,042
دماسنج 33 کیلو بایت SWF 6,583
ساختار مولکولی عناصر 112 کیلو بایت SWF 9,639
جنبش مولکولی 119 کیلو بایت SWF 7,403
انبساط و انقباض گاز ها 250 کیلو بایت SWF 8,751
انواع انرژی 155 کیلو بایت SWF 12,224
فواید اصطحکاک 278 کیلو بایت SWF 11,623

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد