انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
شعر 312 کیلو بایت AVI 1,149
تراکم پذیری مواد 85 کیلو بایت SWF 28,293
آهن‌ربا 73 کیلو بایت SWF 19,091
انبساط و انقباض 310 کیلو بایت SWF 13,615
کامل کردن تصویر 308 کیلو بایت SWF 6,462
بیان مداری قانون اهم 35 کیلو بایت SWF 2,884
آزمایش رادرفورد 55 کیلو بایت SWF 10,840
ساختار ترکیبات آلی 55 کیلو بایت SWF 8,165
کشش سطحی 31 کیلو بایت SWF 7,599
تقسیم چند جمله ای بر یک جمله ای 82 کیلو بایت SWF 11,926
ریشه مربع کامل 49 کیلو بایت SWF 5,697
بار الکتریکی 72 کیلو بایت SWF 8,094
تولید موج با فنر 416 کیلو بایت SWF 5,868
تشکیل تصویر در عدسی ها 208 کیلو بایت SWF 11,841
انواع ماشین‌ها 23 کیلو بایت SWF 7,049
انواع ماشین ها 23 کیلو بایت SWF 6,621
دماسنج 33 کیلو بایت SWF 6,123
ساختار مولکولی عناصر 112 کیلو بایت SWF 9,102
جنبش مولکولی 119 کیلو بایت SWF 6,866
انبساط و انقباض گاز ها 250 کیلو بایت SWF 8,245

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد