انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
شعر 312 کیلو بایت AVI 1,172
تراکم پذیری مواد 85 کیلو بایت SWF 28,456
آهن‌ربا 73 کیلو بایت SWF 19,178
انبساط و انقباض 310 کیلو بایت SWF 13,673
کامل کردن تصویر 308 کیلو بایت SWF 6,500
بیان مداری قانون اهم 35 کیلو بایت SWF 2,920
آزمایش رادرفورد 55 کیلو بایت SWF 10,866
ساختار ترکیبات آلی 55 کیلو بایت SWF 8,188
کشش سطحی 31 کیلو بایت SWF 7,625
تقسیم چند جمله ای بر یک جمله ای 82 کیلو بایت SWF 12,008
ریشه مربع کامل 49 کیلو بایت SWF 5,749
بار الکتریکی 72 کیلو بایت SWF 8,129
تولید موج با فنر 416 کیلو بایت SWF 5,900
تشکیل تصویر در عدسی ها 208 کیلو بایت SWF 11,874
انواع ماشین‌ها 23 کیلو بایت SWF 7,087
انواع ماشین ها 23 کیلو بایت SWF 6,673
دماسنج 33 کیلو بایت SWF 6,154
ساختار مولکولی عناصر 112 کیلو بایت SWF 9,144
جنبش مولکولی 119 کیلو بایت SWF 6,901
انبساط و انقباض گاز ها 250 کیلو بایت SWF 8,289

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد