انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
شعر 312 کیلو بایت AVI 1,414
تراکم پذیری مواد 85 کیلو بایت SWF 29,550
آهن‌ربا 73 کیلو بایت SWF 19,556
انبساط و انقباض 310 کیلو بایت SWF 14,128
آزمایش رادرفورد 55 کیلو بایت SWF 11,094
ساختار ترکیبات آلی 55 کیلو بایت SWF 8,420
کشش سطحی 31 کیلو بایت SWF 7,858
تقسیم چند جمله ای بر یک جمله ای 82 کیلو بایت SWF 12,398
ریشه مربع کامل 49 کیلو بایت SWF 6,022
بار الکتریکی 72 کیلو بایت SWF 8,389
تولید موج با فنر 416 کیلو بایت SWF 6,125
تشکیل تصویر در عدسی ها 208 کیلو بایت SWF 12,169
انواع ماشین‌ها 23 کیلو بایت SWF 7,351
انواع ماشین ها 23 کیلو بایت SWF 6,904
دماسنج 33 کیلو بایت SWF 6,436
ساختار مولکولی عناصر 112 کیلو بایت SWF 9,431
جنبش مولکولی 119 کیلو بایت SWF 7,168
انبساط و انقباض گاز ها 250 کیلو بایت SWF 8,541
انواع انرژی 155 کیلو بایت SWF 12,078
فواید اصطحکاک 278 کیلو بایت SWF 11,416

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد