انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
تقسیم سلول 215 کیلو بایت SWF 35,126
رشد پیله 214 کیلو بایت SWF 19,095
انتقال کرم به روده 250 کیلو بایت SWF 25,140
شناساگر 26 کیلو بایت SWF 5,037
واکنش فسفر سفید با اکسیژن 26 کیلو بایت SWF 5,669
واکنش سدیم با آب 26 کیلو بایت SWF 7,769
الکترولیت و غیر الکترولیت 22 کیلو بایت SWF 7,423
واکنش تجزیه 55 کیلو بایت SWF 5,522
طیف نشری خطی هیدروژن 45 کیلو بایت SWF 12,178
انواع اوربیتال 216 کیلو بایت SWF 8,048
جدول تناوبی 30 کیلو بایت SWF 13,658
ساختار ترکیبات آلی 55 کیلو بایت SWF 6,084
واکنش اسید و باز 55 کیلو بایت SWF 8,040
شناساگر 27 کیلو بایت SWF 5,845
واکنش منیزیم با اکسیژن 219 کیلو بایت SWF 10,146
واکنش منیزیم با اکسیژن خالص 22 کیلو بایت SWF 4,956
عوامل موثر بر سرعت واکنش 25 کیلو بایت SWF 5,952
غلظت 48 کیلو بایت SWF 4,893
قرقره ثابت 111 کیلو بایت SWF 16,700
نیروی مقاوم 120 کیلو بایت SWF 14,552

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد