انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
تقسیم سلول 215 کیلو بایت SWF 35,198
رشد پیله 214 کیلو بایت SWF 19,173
انتقال کرم به روده 250 کیلو بایت SWF 25,214
شناساگر 26 کیلو بایت SWF 5,098
واکنش فسفر سفید با اکسیژن 26 کیلو بایت SWF 5,721
واکنش سدیم با آب 26 کیلو بایت SWF 7,824
الکترولیت و غیر الکترولیت 22 کیلو بایت SWF 7,477
واکنش تجزیه 55 کیلو بایت SWF 5,585
طیف نشری خطی هیدروژن 45 کیلو بایت SWF 12,248
انواع اوربیتال 216 کیلو بایت SWF 8,105
جدول تناوبی 30 کیلو بایت SWF 13,719
ساختار ترکیبات آلی 55 کیلو بایت SWF 6,140
واکنش اسید و باز 55 کیلو بایت SWF 8,100
شناساگر 27 کیلو بایت SWF 5,898
واکنش منیزیم با اکسیژن 219 کیلو بایت SWF 10,207
واکنش منیزیم با اکسیژن خالص 22 کیلو بایت SWF 5,006
عوامل موثر بر سرعت واکنش 25 کیلو بایت SWF 6,012
غلظت 48 کیلو بایت SWF 4,952
قرقره ثابت 111 کیلو بایت SWF 16,761
نیروی مقاوم 120 کیلو بایت SWF 14,604

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد