انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
تقسیم سلول 215 کیلو بایت SWF 34,945
رشد پیله 214 کیلو بایت SWF 18,982
انتقال کرم به روده 250 کیلو بایت SWF 24,977
شناساگر 26 کیلو بایت SWF 4,894
واکنش فسفر سفید با اکسیژن 26 کیلو بایت SWF 5,505
واکنش سدیم با آب 26 کیلو بایت SWF 7,634
الکترولیت و غیر الکترولیت 22 کیلو بایت SWF 7,289
واکنش تجزیه 55 کیلو بایت SWF 5,355
طیف نشری خطی هیدروژن 45 کیلو بایت SWF 12,071
انواع اوربیتال 216 کیلو بایت SWF 7,913
جدول تناوبی 30 کیلو بایت SWF 13,486
ساختار ترکیبات آلی 55 کیلو بایت SWF 5,911
واکنش اسید و باز 55 کیلو بایت SWF 7,931
شناساگر 27 کیلو بایت SWF 5,743
واکنش منیزیم با اکسیژن 219 کیلو بایت SWF 10,023
واکنش منیزیم با اکسیژن خالص 22 کیلو بایت SWF 4,789
عوامل موثر بر سرعت واکنش 25 کیلو بایت SWF 5,780
غلظت 48 کیلو بایت SWF 4,697
قرقره ثابت 111 کیلو بایت SWF 16,545
نیروی مقاوم 120 کیلو بایت SWF 14,415

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد