جغرافیا

نقشه مناطق زلزله‌خیز دنیا

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
102 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نحوه عملکرد دستگاه ریشترسنج زلزله

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
131 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

گسل معکوس

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
65 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

گسل عادی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
65 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

گسل امتدادی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
64 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

روند شکل‌گیری آبشار

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
156 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

دستگاه لرزه‌نگار

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
258 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

فرهنگ اصطلاحات جغرافیا

نوع رسانه: پیوند

درختان

نوع رسانه: تصوير
حجم: 
90 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد