انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آزمون مدار RL سری (2) 127 کیلو بایت SWF 1,238
آزمون مدار RL موازی (1) 112 کیلو بایت SWF 1,177
آزمون مدار RL موازی (2) 101 کیلو بایت SWF 1,418
آزمون مدار RLC سری (1) 157 کیلو بایت SWF 1,343
آزمون مدار RLC سری (2) 202 کیلو بایت SWF 2,754
آزمون مدار RLC موازی (1) 185 کیلو بایت SWF 1,368
آزمون مدار RLC موازی (2) 203 کیلو بایت SWF 2,589
آزمون معادل تونن و نورتن 80 کیلو بایت SWF 1,568
آزمون میزان هوشیاری 99 کیلو بایت SWF 1,615
آزمون ولتاژ تونن 118 کیلو بایت SWF 1,693
آشنایی با اجزای میکروسکوپ نوری 4,921 کیلو بایت SWF 1,870
آشنایی با ادب و رفتار با دیگران 216 کیلو بایت SWF 1,336
آشنایی با اسیلوسکوپ 94 کیلو بایت SWF 1,154
آشنایی با اشکال هندسی 111 کیلو بایت SWF 1,813
آشنایی با اشکال هندسی از نظر تعداد لبه 404 کیلو بایت SWF 4,101
آشنایی با اشکال هندسی و رنگ‌ها (1) 381 کیلو بایت SWF 1,682
آشنایی با اشکال هندسی و رنگ‌ها (2) 858 کیلو بایت SWF 1,653
آشنایی با اشکال هندسی و شمارش 1,027 کیلو بایت SWF 1,901
آشنایی با اعداد 137 کیلو بایت SWF 1,638
آشنایی با اعداد 13 کیلو بایت SWF 1,165

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد