انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
شناخت اعداد لاتین و فارسی (2) 13 کیلو بایت SWF 1,207
جدول ارزش مکانی (1) 13 کیلو بایت SWF 1,680
جدول ارزش مکانی (2) 13 کیلو بایت SWF 1,617
درس اول، جلسه اول، یاء پایه همزه 13 کیلو بایت SWF 1,190
جمع اعداد (81) 12 کیلو بایت SWF 1,094
جمع و تفریق اعداد (22) 12 کیلو بایت SWF 1,324
اثر دما بر مقاومت 11 کیلو بایت SWF 4,986
اتصال سری در مدار های الکتریکی 11 کیلو بایت SWF 4,215
الگویابی (1) 11 کیلو بایت SWF 1,317
جمع اعداد (88) 11 کیلو بایت SWF 1,203
کوچکتر، بزرگتر، مساوی 11 کیلو بایت SWF 1,415
چگونگی محاسبه جریان در قانون اهم 10 کیلو بایت SWF 4,783
عدسی مقعر 8 کیلو بایت SWF 1,509
درس اول، جلسه اول (10) 7 کیلو بایت SWF 860
سلول های گالوانی zn - cu 6 کیلو بایت SWF 5,943
تحلیل یک مدار سری 6 کیلو بایت SWF 4,569
درس سوم: پیام قرآنی 6 کیلو بایت SWF 1,084
درس ششم: پیام قرآنی 6 کیلو بایت SWF 1,127
درس اول، پیام قرآنی 5 کیلو بایت SWF 1,119
درس هفتم، پیام قرآنی 5 کیلو بایت SWF 1,013

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد