انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
کلمات مرتبط 5 232 کیلو بایت SWF 1,412
کلمات مرتبط 6 1,347 کیلو بایت SWF 1,439
کلمات مرتبط 6 565 کیلو بایت SWF 1,391
کلمات مرتبط 6 233 کیلو بایت SWF 1,332
کلمات مرتبط 7 233 کیلو بایت SWF 1,423
کلمات مرتبط 7 1,347 کیلو بایت SWF 1,561
کلمات مرتبط 7 293 کیلو بایت SWF 1,329
کلمات مرتبط 7 231 کیلو بایت SWF 1,218
کلمات مرتبط 8 1,343 کیلو بایت SWF 1,576
کلمات مرتبط 8 455 کیلو بایت SWF 1,410
کلمات مرتبط 8 231 کیلو بایت SWF 1,234
کلمات مرتبط 9 444 کیلو بایت SWF 1,171
کلمات مرتبط 9 1,341 کیلو بایت SWF 1,388
کلمات مرتبط با تصویر 228 کیلو بایت SWF 1,283
کلمات مشدد 114 کیلو بایت SWF 1,712
کلمات مناسب 257 کیلو بایت SWF 1,614
کلمات نوشته شده با نشانه (غ) 135 کیلو بایت SWF 1,985
کلمات هم معنی 1 1,337 کیلو بایت SWF 1,874
کلمات هم‌معنی 854 کیلو بایت SWF 1,494
کلمات هم‌معنی 300 کیلو بایت SWF 1,452

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد