انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
معادله درجه دوم 18 کیلو بایت SWF 1,469
جمع و تفریق اعداد با کمک محور (7) 18 کیلو بایت SWF 1,399
حل مساله (1) 18 کیلو بایت SWF 1,385
اهداف فصل دوم فارسی پایه هشتم 18 کیلو بایت SWF 871
درس چهاردهم، جلسه دوم، سوره یوسف، آیه 4 18 کیلو بایت SWF 936
کاربرد مغناطیس و آهنربای الکتریکی صنعتی 17 کیلو بایت SWF 5,812
مشخصات مدارات سری 17 کیلو بایت SWF 4,024
تحلیل مداری اتصال موازی مقاومت ها 17 کیلو بایت SWF 4,713
جمع اعداد (87) 17 کیلو بایت SWF 1,197
جمع و تفریق اعداد با کمک محور (10) 17 کیلو بایت SWF 1,401
شناخت اعداد فارسی و دیجیتال 17 کیلو بایت SWF 1,356
جدول ارزش مکانی (6) 17 کیلو بایت SWF 1,621
اهداف فصل اول فارسی هشتم 17 کیلو بایت SWF 891
درس اول، جلسه سوم، تمرین اول 17 کیلو بایت SWF 833
درس چهارم، جلسه دوم، تمرین اول 17 کیلو بایت SWF 927
درس نهم، جلسه دوم، تمرین اول 17 کیلو بایت SWF 964
درس یازدهم، جلسه دوم، تمرین اول 17 کیلو بایت SWF 843
درس دوازدهم، جلسه دوم، تمرین اول 17 کیلو بایت SWF 999
درس اول، جلسه اول، واو پایه همزه 17 کیلو بایت SWF 1,095
نیروی دافعه و جاذبه بین دو سیم الکتریکی 16 کیلو بایت SWF 3,985

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد