انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
رنگ بندی مقاومت‌ها 43 کیلو بایت SWF 10,612
تجزیه بردار 104 کیلو بایت SWF 10,667
اعداد دو رقمی 176 کیلو بایت SWF 10,682
اسید های ضعیف و قوی 72 کیلو بایت SWF 10,688
ماشین ساده 163 کیلو بایت SWF 10,777
ضرب و تقسیم اعداد اعشاری و کسری 364 کیلو بایت SWF 10,820
رسم ارتفاع متوازی‌الاضلاع 164 کیلو بایت SWF 10,861
ساختار اتم 138 کیلو بایت SWF 10,890
انرژی جنبشی 84 کیلو بایت SWF 11,008
داستان مهربان‌ترین معلم 508 کیلو بایت SWF 11,189
اندازه‌گیری 510 کیلو بایت SWF 11,196
خازن در جریان متناوب 18 کیلو بایت SWF 11,197
جسم غیر منیر 31 کیلو بایت SWF 11,403
موج الکترومغناطیسی 74 کیلو بایت SWF 11,427
بازتاب نور 55 کیلو بایت SWF 11,453
جاگذاری صحیح 107 کیلو بایت SWF 11,513
ماشین های ساده 93 کیلو بایت SWF 11,515
جریان همرفتی 105 کیلو بایت SWF 11,594
آزمایش رادرفورد 55 کیلو بایت SWF 11,654
جدول ارزش مکانی 126 کیلو بایت SWF 11,821

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد