سال پنجم ابتدایی

درس اول، جلسه اول، یاء پایه همزه

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
13 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول، جلسه اول، واو پایه همزه

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
19 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول، جلسه اول، واو پایه همزه

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
17 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول، جلسه اول، یاء بعد از تنوین فتحه

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
21 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول، جلسه اول، یاء بعد از تنوین فتحه

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
14 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول، جلسه اول، یاء زیر الف کوچک

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
29 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول، جلسه اول، سوره بقره، آیه 121

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
15 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول، جلسه اول، سوره حشر، آیه 21

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
21 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول، جلسه اول، سوره دخان، آیه 3

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
32 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ضرب عددهای یک رقمی در دو رقمی (3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
656 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد