رسانه هایی با موضوع الکترونیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوانsort icon نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
معادل اتصال سری مقاومت ها انیمیشن 3,656
معادل تونن انیمیشن 886
مفاهیم دامنه ،فرکانس اختلاف فاز انیمیشن 7,268
مفاهیم مدارهای الکتریکی انیمیشن 3,918
مفاهیم پس فاز و پیش فاز در مدارات سه فاز انیمیشن 3,840
مفاهیم کلی مدارات سه فاز انیمیشن 2,063
مفهوم القای متقابل انیمیشن 6,202
مفهوم نموداری قانون اهم انیمیشن 3,438
مفهوم هدایت پذیری الکتریکی انیمیشن 3,795
مقادیر ولتاژ و جریان در مدار LC موازی انیمیشن 1,145
مقاومت خازن و القاگر در جریان متناوب انیمیشن 2,099
مقاومت داخلی باطری ها انیمیشن 4,438
مقاومت در جریان متناوب انیمیشن 2,064
مقاومت متغیر انیمیشن 4,210
مقاومت و خازن و القاگر در مدارات الکتریکی (1) انیمیشن 838
مقاومت و خازن و القاگر در مدارات الکتریکی (2) انیمیشن 876
مقایسه جریان الکتریکی با جریان آب انیمیشن 3,531
مقایسه جریان مستقیم و متناوب انیمیشن 4,141
مقایسه دو عدد یک بیتی انیمیشن 887
مقایسه مدار الکتریکی با مدار پمپ آب انیمیشن 2,297

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد