رسانه هایی با موضوع الکترونیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوانsort icon نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
مثال تحلیل حلقه و گره (2) انیمیشن 1,808
مثال معادل تونن انیمیشن 907
مثال‌های مختلف تحلیل مدار انیمیشن 924
مثلث توان انیمیشن 928
محاسبات مختلف اتصال‌های ستاره و مثلث در مدارات سه فاز انیمیشن 1,416
محاسبات مدارات RLC سری انیمیشن 2,283
محاسبات مقاومت، خازن و سلف در جریان متناوب انیمیشن 1,397
مدار R-L سری انیمیشن 1,179
مدار R-L موازی انیمیشن 984
مدار RC سری در جریان متناوب انیمیشن 2,461
مدار RC موازی در جریان متناوب انیمیشن 2,208
مدار RLC سری انیمیشن 914
مدار RLC موازی انیمیشن 873
مدار شمارنده آسنکرون چهار بیتی (1) انیمیشن 5,405
مدار شمارنده آسنکرون چهار بیتی (2) انیمیشن 2,180
مدار معادل تونن و نورتن انیمیشن 3,042
مدارهای الکتریکی پیوند 9,407
مشخصات امواج متناوب انیمیشن 3,864
مشخصات سیستم‌های سه فازه انیمیشن 889
مشخصات مدارات سری انیمیشن 3,093

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد