رسانه هایی با موضوع الکترونیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوانsort icon نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
شکل موج جریان و ولتاژ سینوسی انیمیشن 5,693
ضرب اسکالر یا نقطه‌ای دو بردار انیمیشن 934
ضرب عددی دو بردار انیمیشن 1,101
عملکرد ترانزیستور انیمیشن 1,101
عوامل موثر بر ظرفیت خازن انیمیشن 6,644
عوامل موثر بر مقاومت الکتریکی انیمیشن 4,244
فلیپ فلاپ NAND انیمیشن 833
فلیپ فلاپ NOR انیمیشن 853
فیلیپ فلاپ انیمیشن 885
قانون جریان و ولتاژ کیرشهف انیمیشن 991
قانون ولتاژ کیرشهف انیمیشن 6,770
قانون ولتاژ کیرشهف انیمیشن 4,020
قضیه انتقال توان ماکزیمم انیمیشن 2,479
قضیه تونن انیمیشن 979
قضیه جمع آثار انیمیشن 6,031
قضیه نورتن انیمیشن 872
لامپ مهتابی با چوک انیمیشن 889
لایه های والانس و جهش الکترون انیمیشن 4,493
مبانی دیجیتال پیوند 9,138
مثال تحلیل حلقه و گره (1) انیمیشن 2,150

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد