رسانه هایی با موضوع الکترونیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوانsort icon نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
دینام سه فاز انیمیشن 1,125
رابطه بین جربان و مقاومت در مدارات انیمیشن 2,933
راست‌گرد و چپ‌گرد کردن موتور انیمیشن 1,063
راکتانس خازنی انیمیشن 8,601
رزونانس الکتریکی در مدار RLC سری انیمیشن 2,166
رزونانس در مدار LC انیمیشن 3,740
رله الکتریکی انیمیشن 963
رنگ بندی مقاومت‌ها انیمیشن 9,975
روش آنالیز گره انیمیشن 922
روش جمع آثار انیمیشن 2,635
روش های تولید الکتریسته انیمیشن 4,511
زنگ اخبار انیمیشن 4,455
ساختار اتم انیمیشن 10,146
ساختار جریان الکتریکی DC انیمیشن 3,342
ساختمان LM555 انیمیشن 821
سلف در جریان متناوب انیمیشن 985
سلف و خازن در جریان متناوب انیمیشن 924
شارش بار در سطوح مختلف انیمیشن 3,063
شارش بار در سطوح کروی انیمیشن 3,344
شارژ و دشارژ خازن در جریان متناوب انیمیشن 3,103

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد