رسانه هایی با موضوع الکترونیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوانsort icon نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
انواع روش‌های جمع برداری انیمیشن 1,142
بازشناسی فرمول‌های مدارات LC انیمیشن 907
بازشناسی فرمول‌های مدارات RC انیمیشن 955
بازشناسی فرمول‌های مدارات RL انیمیشن 882
بازشناسی فرمول‌های مدارات RLC انیمیشن 952
بردار و تصویر آن روی محورها انیمیشن 911
بیان فیزیکی قانون اهم انیمیشن 3,257
بیان مداری قانون اهم انیمیشن 3,046
تئوری تونن انیمیشن 1,024
تئوری جمع آثار (1) انیمیشن 854
تئوری جمع آثار (2) انیمیشن 848
تئوری نورتن انیمیشن 801
تاثیر عوامل مختلف بر مقاومت انیمیشن 3,260
تاریخجه برق انیمیشن 4,335
تبدیل منابع ولتاژ و جریان به‌هم انیمیشن 1,173
تبدیل کد باینری به دسیمال انیمیشن 1,030
تحقیق قانون فارادی انیمیشن 3,980
تحلیل ثابت زمانی-منحنی صعود انیمیشن 5,891
تحلیل دشارژ خازن انیمیشن 6,925
تحلیل قوانین کیرشهف انیمیشن 920

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد