رسانه هایی با موضوع الکترونیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوانsort icon نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
نمایش برداری امپدانس در مدارات سری RLC انیمیشن 901
نمایش برداری و موجی کمیت‌های مدارهای RC انیمیشن 855
نمایش برداری و موجی کمیت‌های مدارهای RL انیمیشن 837
نمایش سون سگمنت انیمیشن 963
نمودار امواج سینوسی مولد سه فاز انیمیشن 903
نمودارهای مربوط به RLC سری انیمیشن 889
نیروی دافعه و جاذبه بین دو سیم الکتریکی انیمیشن 3,406
نیروی وارد بر دو بار الکتریکی انیمیشن 3,453
ولتاژ و جریان القایی ناشی از بوبین انیمیشن 5,446
پرسش و پاسخ جریان‌های سه فاز انیمیشن 889
پیاده سازی مدارات به صورت سری انیمیشن 2,541
چرخه قانون اهم انیمیشن 3,076
چگونگی تولید موج متناوب سینوسی انیمیشن 5,135
چگونگی ساده کردن مدار ترکیبی انیمیشن 2,906
چگونگی محاسبه جریان در قانون اهم انیمیشن 4,200
کاربرد ابررسانا انیمیشن 3,740
کاربرد الکتریسیته ساکن –دستگاه رنگ پاش انیمیشن 7,390
کاربرد مغناطیس و آهنربای الکتریکی صنعتی انیمیشن 5,106
کنتور سه فاز (1) انیمیشن 815
کنتور سه فاز (2) انیمیشن 919

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد