رسانه هایی با موضوع الکترونیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوانsort icon نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آزمون مدار RL موازی (1) انیمیشن 789
آزمون مدار RL موازی (2) انیمیشن 924
آزمون مدار RLC سری (1) انیمیشن 815
آزمون مدار RLC سری (2) انیمیشن 1,846
آزمون مدار RLC موازی (1) انیمیشن 766
آزمون مدار RLC موازی (2) انیمیشن 1,782
آزمون معادل تونن و نورتن انیمیشن 941
آزمون ولتاژ تونن انیمیشن 915
اتصال سری در مدار های الکتریکی انیمیشن 3,701
اثر دما بر مقاومت انیمیشن 4,277
اجزای موتور دی سی بدون جاروبک و برش موتور انیمیشن 944
اختلاف فاز و زاویه در امواج سینوسی انیمیشن 6,471
اختلاف فاز و زاویه در امواج سینوسی انیمیشن 991
اساس کار یک موتور ساده انیمیشن 4,345
استراتژی حل مسئله در مدرات سری انیمیشن 2,956
اصول عملکرد باطری انیمیشن 4,847
انرژی آبی انیمیشن 5,840
انرژی بادی انیمیشن 4,879
انرژی خورشیدی انیمیشن 5,272
انواع حالات مدارات سری و موازی انیمیشن 8,468

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد