رسانه هایی با موضوع الکترونیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانهsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
لایه های والانس و جهش الکترون انیمیشن 4,472
ساختار اتم انیمیشن 10,115
نیروی وارد بر دو بار الکتریکی انیمیشن 3,438
خطوط میدان الکتریکی بین دو بار انیمیشن 3,815
خطوط میدان انیمیشن 3,461
شارش بار در سطوح مختلف انیمیشن 3,045
شارش بار در سطوح کروی انیمیشن 3,326
آزمایش فرانکلین انیمیشن 4,413
تاریخجه برق انیمیشن 4,310
کاربرد الکتریسیته ساکن –دستگاه رنگ پاش انیمیشن 7,347
جریان برق چگونه تولید می شود؟ انیمیشن 20,771
روش های تولید الکتریسته انیمیشن 4,487
مفهوم هدایت پذیری الکتریکی انیمیشن 3,775
انرژی آبی انیمیشن 5,815
انرژی بادی انیمیشن 4,855
انرژی خورشیدی انیمیشن 5,244
مقایسه جریان مستقیم و متناوب انیمیشن 4,124
ساختار جریان الکتریکی DC انیمیشن 3,320
مقایسه جریان الکتریکی با جریان آب انیمیشن 3,514
تولید واکنش های شیمیایی به وسیله جریان الکتریکی انیمیشن 3,062

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد