رسانه هایی با موضوع الکترونیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانهsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
اصول عملکرد باطری انیمیشن 4,846
مقاومت داخلی باطری ها انیمیشن 4,437
مفاهیم دامنه ،فرکانس اختلاف فاز انیمیشن 7,268
شکل موج جریان و ولتاژ سینوسی انیمیشن 5,687
مشخصات امواج متناوب انیمیشن 3,862
چگونگی تولید موج متناوب سینوسی انیمیشن 5,130
مقدار متوسط و نیم موج و چگونگی تولید انیمیشن 4,278
اختلاف فاز و زاویه در امواج سینوسی انیمیشن 6,471
خودالقایی و القای متقابل انیمیشن 7,256
مفهوم القای متقابل انیمیشن 6,202
ولتاژ و جریان القایی ناشی از بوبین انیمیشن 5,446
تحلیل ثابت زمانی-منحنی صعود انیمیشن 5,891
عوامل موثر بر ظرفیت خازن انیمیشن 6,644
تحلیل دشارژ خازن انیمیشن 6,924
خازن در جریان متناوب انیمیشن 10,608
جریان متناوب و مقاومت خازن القاگر انیمیشن 6,665
راکتانس خازنی انیمیشن 8,599
راست‌گرد و چپ‌گرد کردن موتور انیمیشن 1,063
لامپ مهتابی با چوک انیمیشن 888
ساختمان LM555 انیمیشن 821

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد