رسانه هایی با موضوع الکترونیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
آزمون مدار RLC موازی (1) انیمیشن 750
تفریق‌کننده دو عدد تک بیتی انیمیشن 756
آزمون مدار RL موازی (1) انیمیشن 771
جمع‌کننده دو عدد یک بیتی انیمیشن 777
تئوری نورتن انیمیشن 787
کنتور سه فاز (1) انیمیشن 793
آزمون مدار LC موازی (1) انیمیشن 793
آزمون مدار RL سری (2) انیمیشن 795
آزمون مدار RLC سری (1) انیمیشن 799
ساختمان LM555 انیمیشن 803
فلیپ فلاپ NAND انیمیشن 810
نمایش برداری و موجی کمیت‌های مدارهای RL انیمیشن 817
تشریح مسایل مربوط به RL موازی انیمیشن 818
دکودر ارقام ورودی انیمیشن 820
مقاومت و خازن و القاگر در مدارات الکتریکی (1) انیمیشن 822
آزمون مدار RC موازی (2) انیمیشن 823
فلیپ فلاپ NOR انیمیشن 828
تئوری جمع آثار (2) انیمیشن 834
آزمون مدار LC موازی (2) انیمیشن 834
Mux 2-1 انیمیشن 839

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد