رسانه هایی با موضوع الکترونیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوانsort icon نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
کنتور سه فاز (2) انیمیشن 919
کنتور سه فاز (1) انیمیشن 815
کاربرد مغناطیس و آهنربای الکتریکی صنعتی انیمیشن 5,106
کاربرد الکتریسیته ساکن –دستگاه رنگ پاش انیمیشن 7,391
کاربرد ابررسانا انیمیشن 3,740
چگونگی محاسبه جریان در قانون اهم انیمیشن 4,200
چگونگی ساده کردن مدار ترکیبی انیمیشن 2,906
چگونگی تولید موج متناوب سینوسی انیمیشن 5,136
چرخه قانون اهم انیمیشن 3,077
پیاده سازی مدارات به صورت سری انیمیشن 2,541
پرسش و پاسخ جریان‌های سه فاز انیمیشن 889
ولتاژ و جریان القایی ناشی از بوبین انیمیشن 5,446
نیروی وارد بر دو بار الکتریکی انیمیشن 3,454
نیروی دافعه و جاذبه بین دو سیم الکتریکی انیمیشن 3,406
نمودارهای مربوط به RLC سری انیمیشن 889
نمودار امواج سینوسی مولد سه فاز انیمیشن 903
نمایش سون سگمنت انیمیشن 963
نمایش برداری و موجی کمیت‌های مدارهای RL انیمیشن 837
نمایش برداری و موجی کمیت‌های مدارهای RC انیمیشن 855
نمایش برداری امپدانس در مدارات سری RLC انیمیشن 901

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد