رسانه هایی با موضوع ادبیات

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانهsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
ادبیات فارسی سوم ریاضی تجربی پیوند 17,352
زبان فارسی پیوند 15,174
ادبیات فارسی سوم انسانی پیوند 16,189
نی نامه فایل صوتی 2,718
کاوه داد خواه فایل صوتی 2,108
مناجات نامه فایل صوتی 2,152
نیایش فایل صوتی 1,796
گذر سیاوش از آتش فایل صوتی 7,693
دریای کرانه ناپدید فایل صوتی 1,948
من این همه نیستم فایل صوتی 2,039
حدی خوان فایل صوتی 2,045
مناظره خسرو با فرهاد فایل صوتی 4,086
اکسیر عشق فایل صوتی 2,467
دولت یار فایل صوتی 1,922
اشارت صبح فایل صوتی 2,217
مجنون و عیب جو فایل صوتی 2,212
قلب مادر فایل صوتی 2,664
کیش مهر فایل صوتی 2,487
رنج بی حساب فایل صوتی 2,184
رباعی و دو بیتی دیروز فایل صوتی 2,553

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد