رسانه هایی با موضوع ادبیات

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
نیایش فایل صوتی 1,744
دولت یار فایل صوتی 1,867
دریای کرانه ناپدید فایل صوتی 1,876
حدی خوان فایل صوتی 1,961
من این همه نیستم فایل صوتی 1,969
کاوه داد خواه فایل صوتی 2,038
رنج بی حساب فایل صوتی 2,073
مناجات نامه فایل صوتی 2,107
مجنون و عیب جو فایل صوتی 2,156
اشارت صبح فایل صوتی 2,157
پرورده گویی فایل صوتی 2,309
کیش مهر فایل صوتی 2,351
اکسیر عشق فایل صوتی 2,393
رباعی و دو بیتی دیروز فایل صوتی 2,458
توصیف کویمات و حمات فایل صوتی 2,488
ذکرحسین بن منصور فایل صوتی 2,535
قلب مادر فایل صوتی 2,613
نی نامه فایل صوتی 2,642
پیش از تو فایل صوتی 2,785
شکوفه اشک فایل صوتی 2,984

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد