رسانه هایی با موضوع ادبیات

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
نیایش فایل صوتی 1,669
دریای کرانه ناپدید فایل صوتی 1,795
دولت یار فایل صوتی 1,797
حدی خوان فایل صوتی 1,875
من این همه نیستم فایل صوتی 1,884
کاوه داد خواه فایل صوتی 1,932
رنج بی حساب فایل صوتی 1,972
مناجات نامه فایل صوتی 2,012
اشارت صبح فایل صوتی 2,071
مجنون و عیب جو فایل صوتی 2,074
پرورده گویی فایل صوتی 2,225
کیش مهر فایل صوتی 2,242
اکسیر عشق فایل صوتی 2,303
رباعی و دو بیتی دیروز فایل صوتی 2,372
توصیف کویمات و حمات فایل صوتی 2,399
ذکرحسین بن منصور فایل صوتی 2,425
قلب مادر فایل صوتی 2,538
نی نامه فایل صوتی 2,549
پیش از تو فایل صوتی 2,674
شکوفه اشک فایل صوتی 2,883

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد