رسانه هایی با موضوع ادبیات

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوانsort icon نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
ادبیات فارسی سوم انسانی پیوند 16,189
ادبیات فارسی سوم ریاضی تجربی پیوند 17,352
اشارت صبح فایل صوتی 2,217
افسانه ی عاشقی فایل صوتی 3,453
اکسیر عشق فایل صوتی 2,467
توصیف کویمات و حمات فایل صوتی 2,576
حدی خوان فایل صوتی 2,045
خوان هشتم فایل صوتی 3,738
دریای کرانه ناپدید فایل صوتی 1,948
دماوندیه فایل صوتی 3,451
دولت یار فایل صوتی 1,922
ذکرحسین بن منصور فایل صوتی 2,651
رباعی و دو بیتی دیروز فایل صوتی 2,553
رنج بی حساب فایل صوتی 2,184
زبان فارسی پیوند 15,174
شکوفه اشک فایل صوتی 3,094
صدای پای آب فایل صوتی 4,300
قلب مادر فایل صوتی 2,664
مجنون و عیب جو فایل صوتی 2,212
مست و هشیار فایل صوتی 3,915

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد