رسانه هایی با موضوع ادبیات

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
ادبیات فارسی سوم انسانی پیوند 15,227
زبان فارسی پیوند 14,338
ادبیات فارسی سوم ریاضی تجربی پیوند 16,535
مناجات فایل صوتی 3,993
پیش از تو فایل صوتی 2,515
شکوفه اشک فایل صوتی 2,733
صدای پای آب فایل صوتی 3,905
خوان هشتم فایل صوتی 3,301
می تراود مهتاب فایل صوتی 3,893
افسانه ی عاشقی فایل صوتی 3,115
چند حکایت از اسرارالتوحید فایل صوتی 3,731
توصیف کویمات و حمات فایل صوتی 2,269
دماوندیه فایل صوتی 3,003
گویی بط سفید جامه به فایل صوتی 9,290
مست و هشیار فایل صوتی 3,373
ذکرحسین بن منصور فایل صوتی 2,291
پرورده گویی فایل صوتی 2,119
رباعی و دو بیتی دیروز فایل صوتی 2,239
رنج بی حساب فایل صوتی 1,848
کیش مهر فایل صوتی 2,106

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد