رسانه هایی با موضوع ادبیات

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
ادبیات فارسی سوم انسانی پیوند 16,146
زبان فارسی پیوند 15,143
ادبیات فارسی سوم ریاضی تجربی پیوند 17,316
مناجات فایل صوتی 4,407
پیش از تو فایل صوتی 2,844
شکوفه اشک فایل صوتی 3,080
صدای پای آب فایل صوتی 4,278
خوان هشتم فایل صوتی 3,700
می تراود مهتاب فایل صوتی 4,276
افسانه ی عاشقی فایل صوتی 3,432
چند حکایت از اسرارالتوحید فایل صوتی 4,087
توصیف کویمات و حمات فایل صوتی 2,562
دماوندیه فایل صوتی 3,429
گویی بط سفید جامه به فایل صوتی 10,674
مست و هشیار فایل صوتی 3,895
ذکرحسین بن منصور فایل صوتی 2,636
پرورده گویی فایل صوتی 2,414
رباعی و دو بیتی دیروز فایل صوتی 2,541
رنج بی حساب فایل صوتی 2,168
کیش مهر فایل صوتی 2,455

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد