رسانه هایی با موضوع ادبیات

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
ادبیات فارسی سوم انسانی پیوند 14,870
زبان فارسی پیوند 13,864
ادبیات فارسی سوم ریاضی تجربی پیوند 15,939
مناجات فایل صوتی 3,835
پیش از تو فایل صوتی 2,395
شکوفه اشک فایل صوتی 2,611
صدای پای آب فایل صوتی 3,769
خوان هشتم فایل صوتی 3,138
می تراود مهتاب فایل صوتی 3,600
افسانه ی عاشقی فایل صوتی 2,992
چند حکایت از اسرارالتوحید فایل صوتی 3,548
توصیف کویمات و حمات فایل صوتی 2,145
دماوندیه فایل صوتی 2,703
گویی بط سفید جامه به فایل صوتی 6,625
مست و هشیار فایل صوتی 3,189
ذکرحسین بن منصور فایل صوتی 2,173
پرورده گویی فایل صوتی 1,999
رباعی و دو بیتی دیروز فایل صوتی 2,153
رنج بی حساب فایل صوتی 1,766
کیش مهر فایل صوتی 1,998

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد