رسانه هایی با موضوع ادبیات

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
ادبیات فارسی سوم انسانی پیوند 15,094
زبان فارسی پیوند 14,134
ادبیات فارسی سوم ریاضی تجربی پیوند 16,256
مناجات فایل صوتی 3,933
پیش از تو فایل صوتی 2,468
شکوفه اشک فایل صوتی 2,687
صدای پای آب فایل صوتی 3,857
خوان هشتم فایل صوتی 3,244
می تراود مهتاب فایل صوتی 3,845
افسانه ی عاشقی فایل صوتی 3,073
چند حکایت از اسرارالتوحید فایل صوتی 3,667
توصیف کویمات و حمات فایل صوتی 2,228
دماوندیه فایل صوتی 2,795
گویی بط سفید جامه به فایل صوتی 8,427
مست و هشیار فایل صوتی 3,329
ذکرحسین بن منصور فایل صوتی 2,244
پرورده گویی فایل صوتی 2,068
رباعی و دو بیتی دیروز فایل صوتی 2,207
رنج بی حساب فایل صوتی 1,819
کیش مهر فایل صوتی 2,069

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد