رسانه هایی با موضوع ادبیات

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
ادبیات فارسی سوم انسانی پیوند 15,383
زبان فارسی پیوند 14,530
ادبیات فارسی سوم ریاضی تجربی پیوند 16,747
مناجات فایل صوتی 4,060
پیش از تو فایل صوتی 2,572
شکوفه اشک فایل صوتی 2,794
صدای پای آب فایل صوتی 3,975
خوان هشتم فایل صوتی 3,378
می تراود مهتاب فایل صوتی 3,930
افسانه ی عاشقی فایل صوتی 3,170
چند حکایت از اسرارالتوحید فایل صوتی 3,792
توصیف کویمات و حمات فایل صوتی 2,312
دماوندیه فایل صوتی 3,077
گویی بط سفید جامه به فایل صوتی 9,685
مست و هشیار فایل صوتی 3,477
ذکرحسین بن منصور فایل صوتی 2,324
پرورده گویی فایل صوتی 2,152
رباعی و دو بیتی دیروز فایل صوتی 2,287
رنج بی حساب فایل صوتی 1,880
کیش مهر فایل صوتی 2,141

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد