رسانه هایی با موضوع ادبیات

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
ادبیات فارسی سوم انسانی پیوند 14,686
زبان فارسی پیوند 13,682
ادبیات فارسی سوم ریاضی تجربی پیوند 15,779
مناجات فایل صوتی 3,742
پیش از تو فایل صوتی 2,320
شکوفه اشک فایل صوتی 2,543
صدای پای آب فایل صوتی 3,691
خوان هشتم فایل صوتی 3,051
می تراود مهتاب فایل صوتی 3,509
افسانه ی عاشقی فایل صوتی 2,922
چند حکایت از اسرارالتوحید فایل صوتی 3,451
توصیف کویمات و حمات فایل صوتی 2,075
دماوندیه فایل صوتی 2,585
گویی بط سفید جامه به فایل صوتی 5,701
مست و هشیار فایل صوتی 3,088
ذکرحسین بن منصور فایل صوتی 2,105
پرورده گویی فایل صوتی 1,931
رباعی و دو بیتی دیروز فایل صوتی 2,092
رنج بی حساب فایل صوتی 1,716
کیش مهر فایل صوتی 1,929

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد