رسانه هایی با موضوع ادبیات

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
ادبیات فارسی سوم انسانی پیوند 14,463
زبان فارسی پیوند 13,563
ادبیات فارسی سوم ریاضی تجربی پیوند 15,561
مناجات فایل صوتی 3,649
پیش از تو فایل صوتی 2,283
شکوفه اشک فایل صوتی 2,508
صدای پای آب فایل صوتی 3,653
خوان هشتم فایل صوتی 3,007
می تراود مهتاب فایل صوتی 3,470
افسانه ی عاشقی فایل صوتی 2,893
چند حکایت از اسرارالتوحید فایل صوتی 3,402
توصیف کویمات و حمات فایل صوتی 2,041
دماوندیه فایل صوتی 2,552
گویی بط سفید جامه به فایل صوتی 5,499
مست و هشیار فایل صوتی 3,059
ذکرحسین بن منصور فایل صوتی 2,076
پرورده گویی فایل صوتی 1,907
رباعی و دو بیتی دیروز فایل صوتی 2,067
رنج بی حساب فایل صوتی 1,695
کیش مهر فایل صوتی 1,900

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد