رسانه هایی با موضوع ادبیات

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
ادبیات فارسی سوم انسانی پیوند 13,727
زبان فارسی پیوند 13,086
ادبیات فارسی سوم ریاضی تجربی پیوند 14,744
مناجات فایل صوتی 3,446
پیش از تو فایل صوتی 2,112
شکوفه اشک فایل صوتی 2,374
صدای پای آب فایل صوتی 3,489
خوان هشتم فایل صوتی 2,781
می تراود مهتاب فایل صوتی 3,140
افسانه ی عاشقی فایل صوتی 2,754
چند حکایت از اسرارالتوحید فایل صوتی 3,192
توصیف کویمات و حمات فایل صوتی 1,909
دماوندیه فایل صوتی 2,381
گویی بط سفید جامه به فایل صوتی 4,700
مست و هشیار فایل صوتی 2,865
ذکرحسین بن منصور فایل صوتی 1,954
پرورده گویی فایل صوتی 1,769
رباعی و دو بیتی دیروز فایل صوتی 1,946
رنج بی حساب فایل صوتی 1,598
کیش مهر فایل صوتی 1,781

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد