رسانه هایی با موضوع ادبیات

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
ادبیات فارسی سوم انسانی پیوند 14,271
زبان فارسی پیوند 13,443
ادبیات فارسی سوم ریاضی تجربی پیوند 15,402
مناجات فایل صوتی 3,620
پیش از تو فایل صوتی 2,253
شکوفه اشک فایل صوتی 2,488
صدای پای آب فایل صوتی 3,630
خوان هشتم فایل صوتی 2,973
می تراود مهتاب فایل صوتی 3,443
افسانه ی عاشقی فایل صوتی 2,869
چند حکایت از اسرارالتوحید فایل صوتی 3,362
توصیف کویمات و حمات فایل صوتی 2,016
دماوندیه فایل صوتی 2,523
گویی بط سفید جامه به فایل صوتی 5,383
مست و هشیار فایل صوتی 3,037
ذکرحسین بن منصور فایل صوتی 2,056
پرورده گویی فایل صوتی 1,882
رباعی و دو بیتی دیروز فایل صوتی 2,049
رنج بی حساب فایل صوتی 1,673
کیش مهر فایل صوتی 1,876

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد