رسانه هایی با موضوع ادبیات

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
ادبیات فارسی سوم انسانی پیوند 16,076
زبان فارسی پیوند 15,087
ادبیات فارسی سوم ریاضی تجربی پیوند 17,264
مناجات فایل صوتی 4,380
پیش از تو فایل صوتی 2,826
شکوفه اشک فایل صوتی 3,058
صدای پای آب فایل صوتی 4,246
خوان هشتم فایل صوتی 3,673
می تراود مهتاب فایل صوتی 4,247
افسانه ی عاشقی فایل صوتی 3,410
چند حکایت از اسرارالتوحید فایل صوتی 4,061
توصیف کویمات و حمات فایل صوتی 2,540
دماوندیه فایل صوتی 3,402
گویی بط سفید جامه به فایل صوتی 10,567
مست و هشیار فایل صوتی 3,870
ذکرحسین بن منصور فایل صوتی 2,608
پرورده گویی فایل صوتی 2,398
رباعی و دو بیتی دیروز فایل صوتی 2,521
رنج بی حساب فایل صوتی 2,143
کیش مهر فایل صوتی 2,431

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد