رسانه هایی با موضوع ادبیات

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
ادبیات فارسی سوم انسانی پیوند 15,614
زبان فارسی پیوند 14,737
ادبیات فارسی سوم ریاضی تجربی پیوند 16,938
مناجات فایل صوتی 4,168
پیش از تو فایل صوتی 2,668
شکوفه اشک فایل صوتی 2,880
صدای پای آب فایل صوتی 4,072
خوان هشتم فایل صوتی 3,468
می تراود مهتاب فایل صوتی 4,039
افسانه ی عاشقی فایل صوتی 3,268
چند حکایت از اسرارالتوحید فایل صوتی 3,895
توصیف کویمات و حمات فایل صوتی 2,393
دماوندیه فایل صوتی 3,190
گویی بط سفید جامه به فایل صوتی 10,010
مست و هشیار فایل صوتی 3,669
ذکرحسین بن منصور فایل صوتی 2,417
پرورده گویی فایل صوتی 2,221
رباعی و دو بیتی دیروز فایل صوتی 2,369
رنج بی حساب فایل صوتی 1,969
کیش مهر فایل صوتی 2,235

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد