رسانه هایی با موضوع ادبیات

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
ادبیات فارسی سوم انسانی پیوند 13,931
زبان فارسی پیوند 13,238
ادبیات فارسی سوم ریاضی تجربی پیوند 14,994
مناجات فایل صوتی 3,499
پیش از تو فایل صوتی 2,161
شکوفه اشک فایل صوتی 2,411
صدای پای آب فایل صوتی 3,542
خوان هشتم فایل صوتی 2,857
می تراود مهتاب فایل صوتی 3,268
افسانه ی عاشقی فایل صوتی 2,791
چند حکایت از اسرارالتوحید فایل صوتی 3,256
توصیف کویمات و حمات فایل صوتی 1,947
دماوندیه فایل صوتی 2,440
گویی بط سفید جامه به فایل صوتی 4,988
مست و هشیار فایل صوتی 2,922
ذکرحسین بن منصور فایل صوتی 1,999
پرورده گویی فایل صوتی 1,810
رباعی و دو بیتی دیروز فایل صوتی 1,982
رنج بی حساب فایل صوتی 1,628
کیش مهر فایل صوتی 1,813

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد