رسانه هایی با موضوع ادبیات

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
ادبیات فارسی سوم انسانی پیوند 15,443
زبان فارسی پیوند 14,590
ادبیات فارسی سوم ریاضی تجربی پیوند 16,814
مناجات فایل صوتی 4,098
پیش از تو فایل صوتی 2,605
شکوفه اشک فایل صوتی 2,827
صدای پای آب فایل صوتی 4,007
خوان هشتم فایل صوتی 3,409
می تراود مهتاب فایل صوتی 3,953
افسانه ی عاشقی فایل صوتی 3,202
چند حکایت از اسرارالتوحید فایل صوتی 3,826
توصیف کویمات و حمات فایل صوتی 2,338
دماوندیه فایل صوتی 3,107
گویی بط سفید جامه به فایل صوتی 9,828
مست و هشیار فایل صوتی 3,515
ذکرحسین بن منصور فایل صوتی 2,344
پرورده گویی فایل صوتی 2,172
رباعی و دو بیتی دیروز فایل صوتی 2,314
رنج بی حساب فایل صوتی 1,900
کیش مهر فایل صوتی 2,172

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد