رسانه هایی با موضوع ادبیات

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
ادبیات فارسی سوم انسانی پیوند 15,038
زبان فارسی پیوند 14,056
ادبیات فارسی سوم ریاضی تجربی پیوند 16,169
مناجات فایل صوتی 3,914
پیش از تو فایل صوتی 2,455
شکوفه اشک فایل صوتی 2,673
صدای پای آب فایل صوتی 3,841
خوان هشتم فایل صوتی 3,219
می تراود مهتاب فایل صوتی 3,825
افسانه ی عاشقی فایل صوتی 3,057
چند حکایت از اسرارالتوحید فایل صوتی 3,629
توصیف کویمات و حمات فایل صوتی 2,213
دماوندیه فایل صوتی 2,779
گویی بط سفید جامه به فایل صوتی 8,275
مست و هشیار فایل صوتی 3,313
ذکرحسین بن منصور فایل صوتی 2,230
پرورده گویی فایل صوتی 2,045
رباعی و دو بیتی دیروز فایل صوتی 2,195
رنج بی حساب فایل صوتی 1,809
کیش مهر فایل صوتی 2,055

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد