رسانه هایی با موضوع ادبیات

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
ادبیات فارسی سوم انسانی پیوند 13,863
زبان فارسی پیوند 13,192
ادبیات فارسی سوم ریاضی تجربی پیوند 14,908
مناجات فایل صوتی 3,480
پیش از تو فایل صوتی 2,143
شکوفه اشک فایل صوتی 2,397
صدای پای آب فایل صوتی 3,523
خوان هشتم فایل صوتی 2,835
می تراود مهتاب فایل صوتی 3,231
افسانه ی عاشقی فایل صوتی 2,774
چند حکایت از اسرارالتوحید فایل صوتی 3,227
توصیف کویمات و حمات فایل صوتی 1,932
دماوندیه فایل صوتی 2,421
گویی بط سفید جامه به فایل صوتی 4,927
مست و هشیار فایل صوتی 2,902
ذکرحسین بن منصور فایل صوتی 1,985
پرورده گویی فایل صوتی 1,795
رباعی و دو بیتی دیروز فایل صوتی 1,971
رنج بی حساب فایل صوتی 1,616
کیش مهر فایل صوتی 1,801

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد