رسانه هایی با موضوع ادبیات

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
ادبیات فارسی سوم انسانی پیوند 15,159
زبان فارسی پیوند 14,232
ادبیات فارسی سوم ریاضی تجربی پیوند 16,397
مناجات فایل صوتی 3,965
پیش از تو فایل صوتی 2,490
شکوفه اشک فایل صوتی 2,709
صدای پای آب فایل صوتی 3,885
خوان هشتم فایل صوتی 3,280
می تراود مهتاب فایل صوتی 3,872
افسانه ی عاشقی فایل صوتی 3,094
چند حکایت از اسرارالتوحید فایل صوتی 3,693
توصیف کویمات و حمات فایل صوتی 2,253
دماوندیه فایل صوتی 2,840
گویی بط سفید جامه به فایل صوتی 9,099
مست و هشیار فایل صوتی 3,355
ذکرحسین بن منصور فایل صوتی 2,266
پرورده گویی فایل صوتی 2,100
رباعی و دو بیتی دیروز فایل صوتی 2,229
رنج بی حساب فایل صوتی 1,837
کیش مهر فایل صوتی 2,090

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد