رسانه هایی با موضوع عربی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانهsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس اول (بسم الله الرحمان الرحیم) فایل صوتی 569
درس اول (التمرین الاول) فایل صوتی 607
درس اول (التمرین الثانی) فایل صوتی 524
درس اول (التمرین الثالث) فایل صوتی 539
درس اول (التمرین الرابع) فایل صوتی 508
درس اول (التمرین الخامس) فایل صوتی 475
درس اول (التمرین ا لسادس) فایل صوتی 481
درس اول (التمرین السابع) فایل صوتی 548
درس اول (التمرین الثامن) فایل صوتی 470
درس اول (التمرین التاسع) فایل صوتی 512
درس اول (التمرین العاشر) فایل صوتی 492
درس اول (التمرین الحادی عشر) فایل صوتی 563
درس اول (التمرین الثانی عشر) فایل صوتی 620
درس اول (التمرین الثالث عشر) فایل صوتی 599
درس اول (التمرین الرابع عشر) فایل صوتی 574
درس اول (التمرین الخامس عشر) فایل صوتی 548
درس اول (التمرین السادس عشر) فایل صوتی 589
درس اول (التمرین السابع عشر) فایل صوتی 542
درس دوم (المعجم) فایل صوتی 493
درس دوم (قوانین المرور) فایل صوتی 1,188

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد