رسانه هایی با موضوع عربی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانهsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
المعجم: ط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 578
المعجم: ظ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 621
المعجم: ع (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 617
المعجم: غ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 619
المعجم: ف (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 621
المعجم: ق (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 749
المعجم: ک (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 685
المعجم: ل (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 737
المعجم: م (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,849
المعجم: ن (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,793
المعجم: و (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 1,919
المعجم: ه (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 2,003
المعجم: ی (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 3,664

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد