رسانه هایی با موضوع قرآن

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
درس دوم: قطره اما دریا انیمیشن 487
درس دهم، جلسه دوم، تمرین دوم انیمیشن 488
درس دوازدهم، جلسه دوم، تمرین اول انیمیشن 489
درس سوم، جلسه دوم، سوره روم، آیه 45 انیمیشن 489
درس پنجم: قطره اما دریا انیمیشن 489
درس پنجم، جلسه سوم، سوره نمل، آیه 1 انیمیشن 490
درس نهم، پیام قرآنی انیمیشن 490
سوره جمعه آیات 1-8 فایل صوتی 491
درس اول، جلسه دوم، سوره لقمان، آیه 3 انیمیشن 491
درس پانزدهم، جلسه دوم، سوره نحل، آیه 11 انیمیشن 492
درس یازدهم، جلسه سوم، سوره ابراهیم، آیه 10 انیمیشن 493
درس چهاردهم، پیام قرآنی انیمیشن 494
درس پانزدهم، جلسه دوم، سوره نحل، آیه 10 انیمیشن 494
درس نهم، جلسه دوم، تمرین اول انیمیشن 494
درس یازدهم، جلسه دوم، سوره روم، آیه 8 انیمیشن 495
درس هشتم، جلسه دوم، سوره هود، آیه 3 انیمیشن 495
درس هشتم، جلسه دوم، سوره نمل، آیه 60 انیمیشن 496
درس هشتم، جلسه دوم، تمرین اول انیمیشن 496
درس هفتم، جلسه چهارم، سوره یوسف، آیه 53 انیمیشن 497
درس دهم، جلسه چهارم، سوره روم، آیات 1 تا 3 انیمیشن 497

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد