رسانه هایی با موضوع قرآن

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
سوره اسراء آیات 1-7 (هفته اول تیر) فایل صوتی 412
درس پنجم، جلسه دوم، تمرین اول انیمیشن 412
درس ششم، جلسه دوم، تمرین دوم انیمیشن 412
درس یازدهم، جلسه دوم، تمرین اول انیمیشن 412
درس اول، جلسه سوم، تمرین دوم انیمیشن 413
درس پنجم، قطره اما دریا انیمیشن 413
درس اول، جلسه سوم انیمیشن 414
درس اول، جلسه اول (3) انیمیشن 416
درس سوم، جلسه دوم، سوره انفال، آیه 20 انیمیشن 416
درس هفتم، جلسه سوم، سوره مزمل، آیه 20 انیمیشن 417
درس ششم، جلسه چهارم، سوره عنکبوت، آیات 1و2 انیمیشن 417
درس اول، جلسه دوم،سوره طه، آیه 14 انیمیشن 418
درس دوم، جلسه دوم، تمرین اول انیمیشن 418
درس اول، جلسه اول (8) انیمیشن 419
درس هشتم، جلسه دوم، سوره مریم، آیه 31 انیمیشن 419
درس دوازدهم، جلسه دوم، سوره مریم، آیه 10 انیمیشن 419
درس اول، جلسه اول (10) انیمیشن 420
درس پنجم، جلسه دوم، سوره یاسین، آیه 4-1 انیمیشن 420
درس اول، جلسه اول (4) انیمیشن 422
درس سوم، جلسه دوم، تمرین اول انیمیشن 423

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد