رسانه هایی با موضوع قرآن

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
درس چهاردهم، قطره اما دریا انیمیشن 378
درس دوم، جلسه دوم، سوره نساء، آیه 41 انیمیشن 379
درس اول، جلسه اول (2) انیمیشن 383
درس چهارم، قطره اما دریا انیمیشن 386
درس یازدهم، جلسه دوم، تمرین دوم انیمیشن 388
درس چهارم، جلسه دوم، سوره حشر، آیه 22 انیمیشن 389
درس هشتم، جلسه دوم، سوره مریم، آیه 32 انیمیشن 389
درس اول، جلسه اول، یادآوری انیمیشن 390
درس اول، جلسه سوم، تمرین اول انیمیشن 390
درس هفتم، جلسه سوم، تمرین دوم انیمیشن 391
درس پنجم، جلسه دوم، سوره جاثیه، آیه 2-1 انیمیشن 394
درس پنجم، جلسه دوم، تمرین دوم انیمیشن 394
درس ششم، جلسه دوم، تمرین اول انیمیشن 395
درس سوم، جلسه دوم، تمرین دوم انیمیشن 396
درس اول، جلسه دوم، سوره مؤمنون، آیه 1 انیمیشن 398
درس اول، جلسه دوم،سوره طه، آیه 14 انیمیشن 398
درس نهم، جلسه دوم، سوره بقره، آیه 261 انیمیشن 399
درس اول، جلسه دوم، سوره عنکبوت، آیه 4 انیمیشن 400
درس دوم، جلسه دوم، سوره احزاب، آیه 27 انیمیشن 400
درس پنجم، جلسه سوم، تمرین سوم انیمیشن 401

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد