رسانه هایی با موضوع قرآن

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوانsort icon نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آموزش اذان، اقامه و نماز فایل صوتی 1,690
آموزش سوره ناس انیمیشن 1,163
آموزش قرآن انیمیشن 1,031
آموزش قرآن اول پیوند 17,679
آموزش قرآن دوم پیوند 15,630
آیات درس اول فایل صوتی 552
به نام خدا، بسم‌الله فایل صوتی 893
تلاوت آیات 1 تا 4 سوره یوسف انیمیشن 1,342
تلاوت آیات 104 تا 111 سوره یوسف انیمیشن 3,903
تلاوت آیات 15 تا 22 سوره یوسف انیمیشن 1,263
تلاوت آیات 23 تا 30 سوره یوسف انیمیشن 1,359
تلاوت آیات 31 تا 37 سوره یوسف انیمیشن 1,389
تلاوت آیات 38 تا 43 سوره یوسف انیمیشن 1,670
تلاوت آیات 44 تا 52 سوره یوسف انیمیشن 1,578
تلاوت آیات 5 تا 14 سوره یوسف انیمیشن 1,315
تلاوت آیات 53 تا 63 سوره یوسف انیمیشن 1,456
تلاوت آیات 64 تا 69 سوره یوسف انیمیشن 1,689
تلاوت آیات 70 تا 78 سوره یوسف انیمیشن 1,785
تلاوت آیات 79 تا 86 سوره یوسف انیمیشن 1,798
تلاوت آیات 87 تا 95 سوره یوسف انیمیشن 2,022

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد