رسانه هایی با موضوع فیزیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
حرکت بار در میدان الکتریکی و مغناطیسی انیمیشن 607
جریان القایی در قالب مستطیلی در اثر شار مغناطیسی انیمیشن 616
آشنایی با اسیلوسکوپ انیمیشن 627
سلف در جریان متناوب (2) انیمیشن 629
شار و سطح آن انیمیشن 639
اتصال سری دو نوسان انیمیشن 639
ضربان چیست؟ انیمیشن 656
مسیر بار مثبت چرخان انیمیشن 657
اسیلوسکوپ انیمیشن 661
شارش بار در رسانا انیمیشن 663
حرکت مارپیچ بار مثبت انیمیشن 663
مترپل انیمیشن 667
نیروی دافعه بار انیمیشن 668
شکل موج اسیلوسکوپ انیمیشن 672
میدان الکتریکی اطراف بار منفی به صورت سه بعدی انیمیشن 676
پتانسیل الکتریکی اطراف بار مثبت انیمیشن 681
ساختار موتور جریان متناوب انیمیشن 682
اثر متقابل بارهای الکتریکی بر هم با در نظر گرفتن میدان انیمیشن 683
نیروی وارد بر بار الکتریکی انیمیشن 685
اثر متقابل بارهای الکتریکی بر هم با در نظر گرفتن پتانسیل انیمیشن 686

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد