رسانه هایی با موضوع فیزیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
جریان همرفتی انیمیشن 840
مقاومت داخلی باطری انیمیشن 840
انرژی خورشیدی انیمیشن 842
جریان الکتریکی انیمیشن 844
2- حرکت بار در میدان مغناطیسی انیمیشن 844
مفهوم جریان الکتریکی انیمیشن 845
مولد نیرومحرکه متناوب انیمیشن 847
گیت AND انیمیشن 847
شارش بار در رسانا انیمیشن 852
مولد الکتریکی انیمیشن 852
میدان الکتریکی بر روی محور از یک بار یکنواخت حلقوی انیمیشن 853
خطوط میدان الکتریسیته انیمیشن 854
نیروی الکتریکی وارده بار منفی بر بار مثبت انیمیشن 859
تشکیل تصویر در شبکیه چشم انیمیشن 861
شارژ خازن انیمیشن 864
ساختار انواع نیروگاه انیمیشن 865
تاری دید انیمیشن 866
ضرب نقطه‌ای انیمیشن 866
القای الکترومغناطیسی انیمیشن 868
انعکاس و شکست نور انیمیشن 870

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد