رسانه هایی با موضوع فیزیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
مقاومت در جریان متناوب انیمیشن 762
انطباق دو پالس موج انیمیشن 762
تقویت‌کننده سیگنال انیمیشن 764
نیروی مغناطیسی بین دو سیم موازی انیمیشن 765
حرکت دورانی shm انیمیشن 766
بازتاب امواج عرضی با طول متغیر انیمیشن 768
نحوه نمایش سه بعدی ضرب خارجی انیمیشن 769
فشار p-v دیاگرام انیمیشن 771
پارامترهای مختلف نوسان جسم انیمیشن 771
کارکرد آبگرمکن انیمیشن 772
برآیند نیروی الکتریکی انیمیشن 773
مقومت اشیا انیمیشن 773
اندازه‌گیری در درجات کوچک انیمیشن 774
اتصال موازی خازن انیمیشن 774
عملکرد تلسکوپ انیمیشن 776
انحراف نور از سطح انیمیشن 778
سلف در جریان متناوب (1) انیمیشن 780
قانون بویل انیمیشن 782
مدار جریان مستقیم با شارش آب انیمیشن 782
یک مولد ژنراتور ساده انیمیشن 784

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد