رسانه هایی با موضوع فیزیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوانsort icon نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
شارژ مدار RC انیمیشن 708
شارژ و دشارژ جریان مستقیم سلف انیمیشن 935
شتاب سطح شیب‌دار انیمیشن 875
شناگر رودخانه انیمیشن 979
شکست نور 1 انیمیشن 4,907
شکست نور در سطح تخت انیمیشن 907
شکست نور2 انیمیشن 4,451
شکل موج اسیلوسکوپ انیمیشن 687
ضرب اسکالر انیمیشن 911
ضرب برداری انیمیشن 876
ضرب نقطه‌ای انیمیشن 866
ضربان چیست؟ انیمیشن 665
ضربان، طول موج و فرکانس صوت انیمیشن 981
ضریب اصطکاک ایستایی انیمیشن 966
ضریب شکست شیشه انیمیشن 833
طیف الکترومغناطیسی انیمیشن 727
طیف‌سنج جرمی، حرکت بار در میدان الکتریکی انیمیشن 720
عدسی محدب انیمیشن 954
عدسی محدب انیمیشن 1,081
عدسی مقعر انیمیشن 884

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد