رسانه هایی با موضوع تفکر و پژوهش

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
آقکند (3) فیلم 2,628
بوی خوش مدینه (3) فیلم 2,665
آقکند (2) فیلم 2,667
بوی خوش مدینه (2) فیلم 3,077
چرخ ریسک (1) فیلم 3,348
آقکند (1) فیلم 3,506
لی لی حوضک (1) فیلم 3,545
چرخ ریسک (2) فیلم 3,706
بوی خوش مدینه (4) فیلم 3,747
ماه بود و روباه (2) فیلم 3,793
نارنجی پوش امانتدار (2) فیلم 3,889
لی لی حوضک (2) فیلم 4,196
بوی خوش مدینه (1) فیلم 4,230
چرخ ریسک (3) فیلم 4,232
ماه بود و روباه (1) فیلم 4,301
درخت بخشنده فایل صوتی 4,720
درخت بخشنده فیلم 5,800
آخر خط فیلم 5,927
نارنجی پوش امانتدار فیلم 6,160
کیمیاگر فیلم 9,129

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد