رسانه هایی با موضوع تفکر و پژوهش

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوانsort icon نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آخر خط فیلم 5,927
آقکند (1) فیلم 3,506
آقکند (2) فیلم 2,667
آقکند (3) فیلم 2,629
بوی خوش مدینه (1) فیلم 4,230
بوی خوش مدینه (2) فیلم 3,077
بوی خوش مدینه (3) فیلم 2,665
بوی خوش مدینه (4) فیلم 3,747
درخت بخشنده فیلم 5,800
درخت بخشنده فایل صوتی 4,721
لی لی حوضک (1) فیلم 3,545
لی لی حوضک (2) فیلم 4,196
ماه بود و روباه (1) فیلم 4,301
ماه بود و روباه (2) فیلم 3,793
نارنجی پوش امانتدار فیلم 6,160
نارنجی پوش امانتدار (2) فیلم 3,889
چرخ ریسک (1) فیلم 3,348
چرخ ریسک (2) فیلم 3,706
چرخ ریسک (3) فیلم 4,232
کیمیاگر فیلم 9,129

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد