رسانه هایی با موضوع تفکر و پژوهش

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درخت بخشنده فایل صوتی 3,504
کیمیاگر فیلم 7,706
آخر خط فیلم 4,715
درخت بخشنده فیلم 4,756
چرخ ریسک (3) فیلم 3,436
چرخ ریسک (2) فیلم 2,905
چرخ ریسک (1) فیلم 2,470
ماه بود و روباه (2) فیلم 2,611
ماه بود و روباه (1) فیلم 3,129
لی لی حوضک (2) فیلم 3,028
لی لی حوضک (1) فیلم 2,532
آقکند (3) فیلم 1,748
آقکند (2) فیلم 1,817
آقکند (1) فیلم 2,359
بوی خوش مدینه (4) فیلم 2,379
بوی خوش مدینه (3) فیلم 1,815
بوی خوش مدینه (2) فیلم 2,140
بوی خوش مدینه (1) فیلم 2,826
نارنجی پوش امانتدار (2) فیلم 2,740
نارنجی پوش امانتدار فیلم 4,534

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد