رسانه هایی با موضوع تفکر و پژوهش

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درخت بخشنده فایل صوتی 3,907
کیمیاگر فیلم 8,171
آخر خط فیلم 5,170
درخت بخشنده فیلم 5,172
چرخ ریسک (3) فیلم 3,727
چرخ ریسک (2) فیلم 3,176
چرخ ریسک (1) فیلم 2,774
ماه بود و روباه (2) فیلم 3,136
ماه بود و روباه (1) فیلم 3,493
لی لی حوضک (2) فیلم 3,489
لی لی حوضک (1) فیلم 2,879
آقکند (3) فیلم 2,072
آقکند (2) فیلم 2,137
آقکند (1) فیلم 2,766
بوی خوش مدینه (4) فیلم 3,025
بوی خوش مدینه (3) فیلم 2,148
بوی خوش مدینه (2) فیلم 2,517
بوی خوش مدینه (1) فیلم 3,344
نارنجی پوش امانتدار (2) فیلم 3,214
نارنجی پوش امانتدار فیلم 5,126

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد