رسانه هایی با موضوع تفکر و پژوهش

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درخت بخشنده فایل صوتی 4,685
کیمیاگر فیلم 9,072
آخر خط فیلم 5,853
درخت بخشنده فیلم 5,750
چرخ ریسک (3) فیلم 4,191
چرخ ریسک (2) فیلم 3,664
چرخ ریسک (1) فیلم 3,303
ماه بود و روباه (2) فیلم 3,755
ماه بود و روباه (1) فیلم 4,257
لی لی حوضک (2) فیلم 4,129
لی لی حوضک (1) فیلم 3,472
آقکند (3) فیلم 2,597
آقکند (2) فیلم 2,641
آقکند (1) فیلم 3,459
بوی خوش مدینه (4) فیلم 3,708
بوی خوش مدینه (3) فیلم 2,619
بوی خوش مدینه (2) فیلم 3,041
بوی خوش مدینه (1) فیلم 4,158
نارنجی پوش امانتدار (2) فیلم 3,851
نارنجی پوش امانتدار فیلم 6,114

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد