رسانه هایی با موضوع تفکر و پژوهش

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درخت بخشنده فایل صوتی 3,468
کیمیاگر فیلم 7,664
آخر خط فیلم 4,663
درخت بخشنده فیلم 4,706
چرخ ریسک (3) فیلم 3,404
چرخ ریسک (2) فیلم 2,880
چرخ ریسک (1) فیلم 2,445
ماه بود و روباه (2) فیلم 2,566
ماه بود و روباه (1) فیلم 3,099
لی لی حوضک (2) فیلم 2,987
لی لی حوضک (1) فیلم 2,498
آقکند (3) فیلم 1,721
آقکند (2) فیلم 1,785
آقکند (1) فیلم 2,325
بوی خوش مدینه (4) فیلم 2,309
بوی خوش مدینه (3) فیلم 1,785
بوی خوش مدینه (2) فیلم 2,113
بوی خوش مدینه (1) فیلم 2,800
نارنجی پوش امانتدار (2) فیلم 2,693
نارنجی پوش امانتدار فیلم 4,486

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد