رسانه هایی با موضوع تفکر و پژوهش

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درخت بخشنده فایل صوتی 3,405
کیمیاگر فیلم 7,592
آخر خط فیلم 4,598
درخت بخشنده فیلم 4,619
چرخ ریسک (3) فیلم 3,329
چرخ ریسک (2) فیلم 2,825
چرخ ریسک (1) فیلم 2,373
ماه بود و روباه (2) فیلم 2,517
ماه بود و روباه (1) فیلم 3,041
لی لی حوضک (2) فیلم 2,908
لی لی حوضک (1) فیلم 2,425
آقکند (3) فیلم 1,657
آقکند (2) فیلم 1,722
آقکند (1) فیلم 2,253
بوی خوش مدینه (4) فیلم 2,227
بوی خوش مدینه (3) فیلم 1,741
بوی خوش مدینه (2) فیلم 2,069
بوی خوش مدینه (1) فیلم 2,732
نارنجی پوش امانتدار (2) فیلم 2,646
نارنجی پوش امانتدار فیلم 4,440

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد