رسانه هایی با موضوع مطالعات اجتماعی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
موزه ایران باستان (2) فیلم 1,844
موزه ایران باستان (1) فیلم 1,477
موزه زمین‌شناسی (2) فیلم 1,314
موزه زمین‌شناسی (1) فیلم 1,434
پارک پردیسان (5) فیلم 1,263
پارک پردیسان (4) فیلم 991
پارک پردیسان (3) فیلم 927
پارک پردیسان (2) فیلم 1,247
پارک پردیسان (1) فیلم 1,018
تنوع زیستی جهان فیلم 1,081
موزه تنوع زیستی پارک طبیعت پردیسان فیلم 939
تفکیک و مدیریت پسماند فیلم 1,143
ایستگاه پردازش و بازیافت پسماند فیلم 1,053
پسماند و بازیافت فیلم 983
بازیافت زباله‌های خاص فیلم 1,018
استاندارد فیلم 1,015
سازمان ملی استاندارد (8) فیلم 837
سازمان ملی استاندارد (7) فیلم 836
سازمان ملی استاندارد (6) فیلم 857
سازمان ملی استاندارد (5) فیلم 819

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد