رسانه هایی با موضوع مطالعات اجتماعی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
موزه ایران باستان (2) فیلم 1,326
موزه ایران باستان (1) فیلم 1,002
موزه زمین‌شناسی (2) فیلم 855
موزه زمین‌شناسی (1) فیلم 847
پارک پردیسان (5) فیلم 799
پارک پردیسان (4) فیلم 575
پارک پردیسان (3) فیلم 469
پارک پردیسان (2) فیلم 533
پارک پردیسان (1) فیلم 549
تنوع زیستی جهان فیلم 637
موزه تنوع زیستی پارک طبیعت پردیسان فیلم 501
تفکیک و مدیریت پسماند فیلم 638
ایستگاه پردازش و بازیافت پسماند فیلم 596
پسماند و بازیافت فیلم 629
بازیافت زباله‌های خاص فیلم 557
استاندارد فیلم 622
سازمان ملی استاندارد (8) فیلم 442
سازمان ملی استاندارد (7) فیلم 441
سازمان ملی استاندارد (6) فیلم 454
سازمان ملی استاندارد (5) فیلم 459

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد