رسانه هایی با موضوع کار و فناوری

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
ساخت ماکت فیلم 12,657
طراحی و ساخت ساک دستی فیلم 8,201
سبزی‌کاری فیلم 7,577
طراحی و ساخت دستگاه مشابه نگار فیلم 8,437
طراحی و ساخت ماکت سازه فیلم 7,765
طراحی و ساخت خودروی کشی فیلم 10,969
طراحی و ساخت خودروی برقی فیلم 2,674
خیاطی فیلم 2,417
طراحی و ساخت ماکت هواپیمای مسافربری فیلم 3,155
گل‌کاری فیلم 2,356
گلدوزی فیلم 2,146
طراحی و ساخت گردونه تصویر فیلم 2,403
طراحی و ساخت دستگاه دقت سنج فیلم 5,893
طراحی و ساخت چی به چی مربوطه فیلم 6,111
بافتنی فیلم 2,225
طراحی و ساخت احجام تزیینی فیلم 2,752
آماده کردن و تزیین سالاد فیلم 2,268
ابزار و انواع برش در آشپزی فیلم 2,506
نمایش مراحل حل مسئله (روندنما) فیلم 2,765
روش حل مسئله (الگوریتم) فیلم 2,858

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد