رسانه هایی با موضوع فارسی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
نیایش: ای خدا فایل صوتی 2,932
روان‌خوانی: بینوایان فایل صوتی 1,919
درس هجدهم: عظمت نگاه فایل صوتی 4,662
گنج حکمت: مزار شاعر فایل صوتی 5,421
درس هفدهم: سپیده دم فایل صوتی 10,333
روان‌خوانی: طراران فایل صوتی 9,120
درس شانزدهم: خیر و شر فایل صوتی 2,074
گنج حکمت: کوزه فایل صوتی 1,630
درس چهاردهم: طوطی و بقال فایل صوتی 28,217
شعرخوانی: دلیر مردان ایران زمین فایل صوتی 112,294
درس سیزدهم: گردآفرید فایل صوتی 54,756
گنج حکمت: جاه و چاه فایل صوتی 5,257
درس دوازدهم: رستم و اشکبوس فایل صوتی 81,429
روان‌خوانی: شیر زنان ایران فایل صوتی 10,154
درس یازدهم: خاک آزادگان فایل صوتی 19,303
گنج حکمت: یک گام فراتر فایل صوتی 10,071
درس دهم: دریادلان صف‌شکن فایل صوتی 10,230
شعرخوانی: باز این چه شورش است فایل صوتی 6,985
درس نهم: غرش شیران فایل صوتی 3,734
گنج حکمت: دیوار عدالت فایل صوتی 6,755

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد