رسانه هایی با موضوع فارسی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
نیایش: ای خدا فایل صوتی 2,335
روان‌خوانی: بینوایان فایل صوتی 1,318
درس هجدهم: عظمت نگاه فایل صوتی 2,688
گنج حکمت: مزار شاعر فایل صوتی 3,290
درس هفدهم: سپیده دم فایل صوتی 7,708
روان‌خوانی: طراران فایل صوتی 5,021
درس شانزدهم: خیر و شر فایل صوتی 1,510
گنج حکمت: کوزه فایل صوتی 1,113
درس چهاردهم: طوطی و بقال فایل صوتی 14,618
شعرخوانی: دلیر مردان ایران زمین فایل صوتی 53,748
درس سیزدهم: گردآفرید فایل صوتی 29,477
گنج حکمت: جاه و چاه فایل صوتی 3,766
درس دوازدهم: رستم و اشکبوس فایل صوتی 47,620
روان‌خوانی: شیر زنان ایران فایل صوتی 5,895
درس یازدهم: خاک آزادگان فایل صوتی 11,269
گنج حکمت: یک گام فراتر فایل صوتی 7,524
درس دهم: دریادلان صف‌شکن فایل صوتی 6,087
شعرخوانی: باز این چه شورش است فایل صوتی 6,188
درس نهم: غرش شیران فایل صوتی 3,193
گنج حکمت: دیوار عدالت فایل صوتی 5,565

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد